DVL anbefaler Nordjylland  

Kyststier med fantastiske udsigtspunkter; heder, moser og klitter; grønne bakker, som kaldes bjerge; plantager og nationalparker; enorme vidder og dybe skove. Vi byder på alt det og meget andet i Nordjylland.

Muldbjerge i Østhimmerland. Foto Vagn Olsen

Muldbjerge bestiges i Østhimmerland. Foto Vagn Olsen

Her er et lille udpluk af ture, du vil nyde i vores del af Danmark: Nordjylland

Mulbjerge ved Dokkedal

Hvis du parkerer på Kystvejen over for Dokkedal Kirke vil en tur tværs over det græsklædte bakkedrag Gulhøj ned til badebroen være en god start på Mulbjerges ca. 6 km.   

Kontrasten mellem havet, de grønne bakker og det flade moseområde er slående. Forsæt nordpå ad Nordsøstien gennem strandengene mellem kystskrænten og Kattegat. Drej op ad den stejle moræneryg og følg snoede stier i bl.a. egeskov til højdepunktet Vagten 48 m o.h. med en god udsigtsplatform. En vid udsigt til det flade landskab i Lille Vildmose i vest og Kattegat i øst er imponerende.  

Kort og folder om Mulbjerge

Hingelbjerge 

Syd for Svinkløv i Hingelbjerge finder du det enestående udsigtspunkt Nordbjerg, Han Herreds højeste punkt 83 m o.h. Og spændende landskaber med kulturel og geologisk historie.   

Fra p-pladsen Svinkløvvej 338 finder du gul og rød rute på 2 og 3 km rundt i det stærkt kuperet landskab af hede, mose, overdrev og småskov omkranset af marker. Overalt ses gravhøje. Du kan også følge Nordsøstien ud til Kollerup Plantage ved Kollerup Klitvej.   

Gå tværs gennem plantagen med smuk fyrretræsskov mod havet, følg evt. Hærvejsruten. Straks plantagen slutter ved Hedevej, åbnes synet til et imponerende landskab med både flad klithede og høje bakker. Følg nu Hærvejsruten mod Svinkløv Plantage forbi Søbakke og find gul rute op i Andrup Bjerge med lyng, enebær og kildevæld. Opstigningen belønnes med en formidabel udsigt til klitheden ud til Grønnestrand og Vesterhavet.   

Følg Grønnestrandvej tilbage til udgangspunktet. I alt ca. 12 km. Den kan deles op i 3 ture: Hingelbjerge, Kollerup Plantage og Søbakke/Andrup Bjerge.  

På grund af kildevæld kan Hærvejsruten neden for Andrup Bjerge være noget fugtig.   

Kort om Kollerup dækker fint hele ruten. 

Du kan også holde øje med DVL Aalborgs turprogram – så får du selskab med på turen

Sti 100. Foto Anni Petersen
Sti 100. Foto Anni Petersen

Sti 100 Blokhus-Løkken   

Har du brug for variable turlængder til vandreture er sti 100, en 21 km lang vandrerute fra Blokhus/Hune til Løkken, en oplagt mulighed.   

Stien løber parallelt med kysten inde i sommerhusbaglandet med fin afvekslende natur med udsigter. Der er nummererede stier til stranden fra 1-40.   

Ruten er tydeligt afmærket også på stranden, så man finder let tilbage til stien. Fra Grønhøj til Løkken følger ruten stranden.   

Startsted kunne være Hune Vesterhavsvej p-pladsen over for Skulpturparken Blokhus eller Kordalsvej 15, Saltum. Her følges sti 17 ned til sti 100 mod Kettrup Bjerge gennem smukke Lille Norge. Tager du sti 13 ned til stranden bliver rundturen på ca. 8 km. Kortet findes på nettet. Husk at indtænke vindretning og vindstyrke. 

Se også waitingouttherain.dk/sti-100 

Nørre Lyngby. Foto Anne Marie Kruse
Nørre Lyngby. Foto Anne Marie Kruse

Nørre Lyngby til Furreby

Nordsøstien og Hærvejsruten er altid gode udgangspunkter for vandring, men også Kløverstierne er gode.  

Sort rute fra Løkken til Nørre Lyngby er et must, hvis man ønsker at opleve den sydlige del af den 15 km lange Rubjerg Knude Klint, hvor erosion under vinden og havets barske påvirkning er tydelig.   

Fra Nørre Lyngby, Lyngbyvej 237, finder du Nordsøstien sydpå højt oppe på kanten af skrænten. Græssende kvæg og marker til den ene side og den stejle skrænt med nedstyrtede bunkers, den hvide strand og Vesterhavet til den anden side er et utroligt flot syn. I stedet for at gå helt til Løkken, 11 km, hvor der bliver asfalt, vælg da de lange, solide trapper ved Furreby, der bringer dig ned på stranden, hvor der ligger en stor samling sammenfaldne bunkers.   

Trappen og stien til stranden findes efter Furreby Kirke. Først til højre ved Tranevej dernæst til højre ad Rylevej. Følg stranden tilbage. I alt ca. 8 km.  

Undgå stærk vind fra sydvest. Brug fx appen MapsMe med GPS, hvor stier og husnumre er med.   

Kort for sort kløversti Løkken

Ålbæk Plantage. Foto Peter Hansen
Ålbæk Plantage. Foto Peter Hansen

Ålbæk Klitplantage

Start fra den lille p-plads på venstre side ca. en lille km før Ålbæk by. Der er fire afmærkede ruter: blå, gul, rød og grøn, men fravælg sidstnævnte. Den bedste tur får man ved at kombinere blå og gul.  

Ruten går langs Knasborg Å og over søndre stenslette, som var den gamle kystvold for 4-5000 år siden.  

Via en bro til et gammelt egekrat, der har sine rødder tilbage til 1600-tallet, passeres nordre stenslette, og du fortsætter gennem et område kaldet Sibirien. Vil du gå lidt længere, fortsætter du ad vandværksvejen til rød rute og oplever et anderledes landskab.   

De 3 ruter kombineret er ca. 12 km. 

Kort og folder om Ålbæk Klitplantage

Isbjerget Nationalpark Thy 

Isbjerget i baglandet ved Nors Sø i Nationalpark Thy er et unikt sted. Her kan du gå gul rute på ca. 3 km.  

Det nye trappeanlæg fører dig let op ad den gamle kystskrænt til isbjerget med en udsigtsplatform og en gravhøj. En formidabel panoramaudsigt over det enorme øde Hanstholm Vildtreservat og ud til havet vil betage dig. Stiforløbet går ned gennem kanten af Tved Klitplantage til udgangspunktet, men kan let forlænges.  

P-pladsen Hindingvej 45 ved søen har gode picnicmuligheder.

Kort og folder om Hanstholm Vildtreservat

(Reservatet grænser op til stien. Undersøg restriktionen, hvis du bevæger dig derud). 

De Himmerlandske Heder

En vandretur i De Himmerlandske Heder er en stor oplevelse på grund af de endeløse, ubeboede, øde hedestrækninger. Der er lavet over 20 km trampestier på hederne, hvor der også vandres på den gamle vej gennem Vesthimmerland. Og da lyngen mange steder er uden konkurrence, har man der et vidtstrakt udsyn og fornemmelsen af at være helt alene.   

De fem nu næsten sammenvoksede heder strækker sig fra Års-Aggersundvejen (vej 29) næsten til Halkær syd for Nibe i øst. Der er et mindre område vest for førstnævnte vej, der også ligger ned til den tidligere private Hvalpsundbane. I dag en del af Hærvejen fra Hirtshals til Viborg og netop her med en shelterplads, så man kan overnatte tæt ved heden.   

Udgangspunkt til en tur kan tages fra de mange p-pladser, som omkranser hederne.  

Kører du fra Borup ad Halkærvej finder du til venstre en lille p-plads ved en gravhøj på Lundby Hede over for Ajstrup Hede.   

Følg ruten rundt om Gundersted Hede ca. 6 km. Du kan også forlænge turen ved krydse Bruså via Sønderhøj og følge bækken østpå, indtil en anden bro fører dig tilbage over vandløbet, ca. 8 km. Der kan være meget fugtigt langs Bruså, men der er mulighed for at passere via skrænten bagved.  

For at være sikker på at du kan finde udgangspunktet, må du have en app med kort og gps fx AllTrails, da ruterne kan være mangelfuldt afmærkede, og du kan miste orienteringen.  

Naturen ved Kyø Dale med enebærkrat er meget forskellig fra de mere åbne hedestrækninger.  

Overalt er der langhornet kvæg eller får.

Kort og folder på De Himmerlandske Heder 

Rold Skov

Det store område midt i Himmerland rummer rigtig mange oplevelser for den glade, årvågne og nysgerrige vandrer på alle tider af året.  

Det meste af området mellem den gamle hovedvej A11 og jernbanen mellem Arden og Skørping er statsejet og åben for alle hele året. Vesterskoven vest for A11 ejes af Nørlund Slot og skovområdet øst for jernbanen ejes mest af Lindenborg Gods.  

Af de mange muligheder for ture i skovområdet kan nævnes de (foreløbig) 2 kvalitetsstier, der begge kan tage udgang fra den store p-plads i Rebild, hvor også Rebildporten (turistkontor) kan udlevere kort og oplysninger inden turen.  

10 km i Rebild Bakker  

Kvalitetssti Rebild Bakker er på 10 km og bugter sig igennem de skønne lyngklædte bakker med gode stigninger undervejs, så man rigtig kan mærke sin krop og åndedræt. Efter bakkerne fører stien ind gennem Troldeskoven med flerstammede krogede bøgetræer. Langs en bæk, over Hulvejen mod et stort kildevæld og tilbage mod Rebild. 

Se mere på dvl.dk/kvalitetssti/rebild 

15 km i Rold Skov  

Kvalitetssti Rold Skov er en gastronomisk sti, der fører dig forbi 2 spisesteder udover Rebild by (bl.a. Rebildhus) på den 15 km lange vandretur gennem bakkerne, gennem skoven nord om St. Økssø og under jernbanen til Mosskovpavillonen (med stor p-plads). Derefter syd om søen, over et spændende nyt højmoseprojekt, hvor man går på planker på det våde stykke og ad skovveje og Troldeskoven mod Rold Storkro for til sidst at gå langs Kovads bæk og op gennem festpladsen i Rebild Bakker. 

Se mere på  dvl.dk/kvalitetssti/rold 

Korte og lange søture 

En meget benyttet rute er den kun 3 km lange tur St. Økssø rundt, der er velegnet også for familier med barnevogn og for kørestolsbrugere – nedgang med rampe fra Mosskovpavillonens p-plads.  

I skovområdets sydøstlige hjørne ligger Madum Sø, hvor en afmærket rute fører vandreren ud på en 7 km tur med lidt større afstand til søen end ved ovenstående. Denne tur kan – som alle de andre – udvides med f.eks. 3-4 km til Langmosen.  

Den noget længere vandretur på 12-14 km om Gravlev Sø nord for Rebild er en rigtig kildevældstur, hvor alle 3 typer af kildevæld kan opleves. Søen er en del af Lindenborg Å-systemet og nogle af Nordeuropas vandrigeste væld ses på denne tur.   

Undervejs kommer man også forbi det indhegnede område med de sjældne fruesko-orkideer. Yderligere bliver ens balanceevner afprøvet på sten over Ravnkildeudspringet og over Kovadsbækken (her kan man dog gå udenom ved at forlænge turen lidt).  

Alverdens træer  

Af andre ture i Rold Skov kan nævnes tur til Jyske Skovhave nord for Mosskovpavillonen og jamborettepladsen, hvor en skovrider plantede træer fra hele verden – og her er også Danmarks ældste hundeskov.  

Find mere info om Nordjyllands stier på dvl.dk/nordjylland  

Disse anbefalinger er leveret af DVL Aalborgs turledere: Anne Marie Kruse, Frank Helge Hytten og Peter Jensen.


Lad dig også inspirere her

De bedste vandrestier i Region Nordjylland
Vandreture i Aalborg
DVL anbefaler Hærvejen og Viborg-området 
Fjernvandrevej E1 på Hærvejen
Vandrestier og vandreruter i Danmark – geografisk