DVL’s vision og strategi

"Vi vil være kendt som den mest aktive og mangfoldige vandreforening i Danmark"

Vi har valgt retning ved korsvejen. Foto Pixabay.

Vi har valgt retning ved korsvejen. Foto Pixabay.

Vidste du, at vores vision er, at vi vil være kendt som den mest aktive og mangfoldige vandreforening i Danmark?

Det vedtog vi på landsmødet i 2016.

Men hvad betyder visionen så for os?
Visionen er grundlæggende styrende for stort set alt, hvad vi gør. Derfor er det vigtigt, at den indeholder de tre ord “kendt”, “aktive” og “mangfoldige”.

At være være kendt er vigtigt, fordi vi skal være synlige. Ellers er vi ikke under udvikling men under afvikling. Men vi skal være kendt for det gode, nemlig aktiviteterne og vores mangfoldighed. Og hvis vi ikke er kendte, kommer folk ikke med på vores vandreture.

Vi har knap 2.400 vandreture og over 30 vandreferier om året. Det er en aktivitet, der vil noget! Jeg tror ikke, der er andre foreninger, der har så mange vandreture som os. Og når man ser på udbuddet, er det næsten overvældende. Der er i gennemsnit 6 ture pr. dag året rundt. Det er godt gået!

Mangfoldigheden ligger først og fremmest i den brede vifte af ture, som turlederne arrangerer. Der er alle mulige former for ture, som man kan forestille sig. Jeg tror ikke, der er noget, vi ikke har prøvet. Men mangfoldigheden betyder også, at der skal være plads og rum til os alle. Det gælder såvel medlemmerne som de frivillige. Der skal være plads til korte ture, til maraton-vandringer, til de faste tirsdagsture, til weekendture med overnatning og til alle slags temature. Der skal kort sagt være plads til at kunne udfylde alle jeres forskellige vandrebehov. Og så skal der være plads til, at turlederne kan gå lige præcis de ture, som de ønsker at vise frem for jer medlemmer.

Visionen står ikke alene
Visionen skal konkretiseres, før den reelt kan bruges til noget i dagligdagen.
Det har vi gjort med vores mål og strategi.

“Strategi” lyder måske som noget militært. Men det er bare et andet ord for “fokusområder”. Og det er netop fokusområderne, som vi forsøger at arbejde med og være opmærksomme på.

Jeg ved, at man ikke går og tænker over disse fokusområder i dagligdagen i afdelingen og ude på turene. Og det skal man heller ikke!

Men de er gode at have, når man drøfter, hvordan det går. De er gode at have som holdepunkter. Og de er gode, når man en gang imellem “hæver sig op i helikopteren” og tager et kvalitetstjek af situationen.

De enkelte fokusområder i strategien er ikke konkretiseret, fordi det vil binde os for meget og blive til regler. Og det er ikke meningen! Til gengæld håber jeg, at de kan skabe god grobund for en god snak på vandreturene om, hvor vi kan blive bedre og hvor vi kan hæve kvaliteten.

Så min opfordring skal lyde: Tag en snak om visionen og fokusområderne og kom med de gode idéer.

Af landsformand Steen Kobberø-Hansen


Vores mål

Vi vil give medlemmerne tilbud om vandreture og andre sundhedsfremmende aktiviteter inden for rammerne af et alsidigt foreningsliv.
Vi vil fremme interessen for et aktivt friluftsliv.
Vi vil fremme en ansvarlig brug af naturen.
Vi vil arbejde for at sikre mulighederne for færden og ophold i naturen.
Vi vil støtte bevarelsen og oprettelsen af gode og billige overnatningssteder til gavn for friluftslivet.
Vi vil fremme interessen for friluftsprægede ture.
Vi vil fremme international forståelse og samarbejde.


Vores strategi

Vi øger interessen for friluftsprægede ture og fremmer dermed interessen for et aktivt og sundt friluftsliv.
Vi brander DVL som en moderne, tidssvarende og aktiv forening, der modsvarer den voksne befolknings interesser.
Vi giver medlemmerne mange og alsidige tilbud på gode vandreture.
Vi arbejder medlemsmæssigt for kvalitet fremfor kvantitet.
Vi arbejder for et godt internt samarbejde på tværs af geografi og interesser.
Vi støtter de frivillige bedst muligt med kompetenceudvikling og ressourcer samt god intern kommunikation.
Vi støtter stiarbejde og uafhængige vandrere med stiarbejde.
Vi sikrer en stabil og solid økonomi i foreningen.
Vi vil lokalt og centralt arbejde for fastholdelse af medlemmerne.