I Dansk Vandrelaug arbejder vi sammen i et stærkt forgrenet teamwork

Kursus: Introduktion til bestyrelsesarbejde

Kursusudvalget tilbyder et internt kursus om arbejdet i en afdelingsbestyrelse i DVL.

Efter en generalforsamling skal bestyrelsen konstituere sig, lave aftaler om møder, deres afholdelse og indhold. De enkelte medlemmer kan have delte meninger om, hvordan de gør dette – og om, hvad deres rettigheder og pligter er som bestyrelse. Derfor udbyder vi dette kursus.

Kurset varer 3 timer og tager udgangspunkt i, hvilke behov den enkelte bestyrelse har. Det kan fx være:

  • Mødeafholdelse
  • Mødeledelse
  • Bestyrelsers rettigheder og pligter
  • Kommunikation på nettet
  • Arbejdet med frivilligstrategien
  • Andet, som den enkelte bestyrelse gerne vil have belyst/drøftet.

Underviser

Marianne Caspersen har erfaring i at undervise i ledelse af forskellige grupper – herunder bestyrelser.

Kurset holdes for en afdelingsbestyrelse efter nærmere aftale med Marianne Caspersen. Kontakt hende på tlf. 2870 8128 eller mail boerma@live.dk

Praktiske detaljer

Afdelingen sørger for kursuslokale m.m.

Idet kurset er kompetencegivende betaler kursusudvalget udgifterne i forbindelse med afholdelse af kurset.

Arrangør: DVL, kursusudvalget