Gendarmstien er klar til forårets vandringer og nu med Flextur

81 kilometer af den 84 kilometer lange Gendarmsti er klar til forårets vandreture samt certificeringen til EU’s mærke Best of Europe. Enkelte strækninger er fortsat lukket efter stormfloden i oktober 2023.

Kilder: Naturstyrelsen.dk og Sydtrafik.dk

Den populære vandrerute Gendarmstien fik store skader under stormfloden 2023. Sønderborg og Aabenraa kommuner samt Naturstyrelsen Sønderjylland har siden stormfloden arbejdet på højtryk for at rydde op, genoprette skader, sætte nye broer op og afspærre strækninger, hvor der har været store jordskred.

Omkring 81 kilometer af den 84 kilometer lange vandrerute mellem Padborg og Skovby forventes klar til påske. Genåbningerne af delstrækningerne er sket løbende, som genopretningsarbejdet er blevet afsluttet.

To strækninger er fortsat lukket:

Mellem Sønderborg og Vemmingbund er en strækning på to kilometer ved Viemosen/Dybbøl lukket på grund af jordskred. Der er skiltet med alternativ rute via Flensborg Landevej.

Fra udkanten af Sønderskoven/Klinting til Lambjerglund ved Høruphav er en strækning på 500 meter lukket på grund af jordskred. Der skiltes til alternativ rute langs Søndre Landevej.

De åbne strækninger:

De øvrige dele af Gendarmstien er åbne, men vandrerne skal være opmærksomme på, at man stadig kan møde stormflodsskader på ruten. Skaderne er ikke til fare i forhold til at gå på stien. Man kan fx møde afspærringer på grund af jordskred og større tangmængder og andet opskyl fra stormfloden. Det kan derfor være godt at have et kort med, hvis man skal via en alternativ rute. Kort fås hos Visit Sønderborg, Perlegade 50, Sønderborg. Der er sat nye skilte op på strækninger, hvor der er øget risiko for jordskred.

De offentlige toiletter langs ruten blev også ødelagt under stormfloden. Toiletterne er løbende blevet repareret, men der kan være enkelte offentlige toiletter, der ikke er klar.

Gendarmstien, der er certificeret med EU’s Best of Europe-certifikat, har stor prioritet i forhold til genopbygning. Stien står nemlig overfor en re-certificering i 2024. Det forventes, at det meste af Gendarmstien er genåbnet til sommer, hvor den officielle certificeringsproces går i gang.

Foto: Sønderborg Kommune.

Gendarmstien har fået 14 faste Flextur-opsamlingssteder

For vandrere på den 84 kilometer lange Gendarmsti er det nu blevet meget lettere at bestille opsamling med en Flextur. Man bestiller selv turen til eller fra et af de 14 opsamlingssteder langs ruten i Sønderborg og Aabenraa kommuner.

Sønderborg og Aabenraa kommuner har sammen med Sydtrafik lavet en transportordning, hvor vandrere på den populære Gendarmstien har mulighed for at bestille en Flextur til eller fra 14 faste lokaliteter langs hele Gendarmstien mellem Padborg og Skovby på Sydals.

Der er sat skilte op ved hvert opsamlingssted med stednavn og en QR-kode, hvor man kan få mere information. Stednavnet skal man oplyse, når man ringer til Sydtrafik for at bestille Flexturen. Sydtrafik har den tilhørende adresse med koordinater, så chaufføren nemt kan finde det rigtige afhentningssted som typisk er en nærliggende P-plads ved Gendarmstien. Ordningen fungerer altså som et busstoppested, hvor en lille vogn kører på bestilling.

Med de nye, faste lokaliteter er det blevet nemt for både de vandreglade brugere og busselskabet at bestille afhentning/hente på korrekt lokalitet.

Fakta om Flextur:

  • Flexture til opsamlingspunkterne kan bestilles telefonisk på tlf. 76 608 608 alle dage kl. 8.00 – 18.00
  • Turen skal bestilles minimum to timer før ønsket afhentning.
  • Der er egenbetaling, og prisen bliver oplyst ved bestilling. Medrejsende betaler halv pris.
  • Man kan betale med kontanter og betalingskort i bilen.
  • Flextur er kollektiv trafik, så der kan være andre i bilen, og man kører måske en omvej for at hente/sætte andre af.

Opsamlingsstederne er her:

Padborg, Kruså, Kollund Mole, Sønderhav, Sandager, Alnor Strandpark, Broager, Brunsnæs Strand, Kragesand, Gammelmark, Vemmingbund, Høruphav Havn, Taskland og Skovby.

Opsamlingsstederne med adresse kan ses på gendarmsti.dk/da/se-kort samt her: sydtrafik.dk/flextrafik/flextur/gendarmstien

Emner