Historiske Vandringer – Historiske spor i Tøndermarsken

Historiske Vandringer-logo

Tøndermarsken er Danmarks største marskområde beliggende i det sydvestlige hjørne af Jylland. Det er et unikt kultur- og naturlandskab der er skabt af naturen og formet af menneskenes liv med og mod vandet.

Udover at området rummer et enestående fugleliv, bærer landskabet præg af menneskenes indgriben i form af b.la. diger, sluser, pumpestationer og værfter.
Dele af området er nationalpark og UNESCO Verdensarv.

Turen starter og slutter ved Højer Mølle.

På vej ud af Højer by kommer du forbi Kiers Gaard, som er en gammel firelænget marskgård beliggende på kanten af marsken. Herfra går turen videre på Danmarks ældste havdige (Hertug Hans Diget fra 1556).
På vej hen til en af Tøndermarkens fire store pumpestationer går du på et ådige, hvor der på begge sider løber grøfter og kanaler.
Efter et stop ved pumpestationen går turen videre langs Vidåen og Højer Havn, hvor du passerer nogle små hytter (tilt) som bådsmænd og fiskere for 100 år siden boede i, når digerne hvert år skulle repareres.
Ved Højer sluse besigtiges stormflodssøjlen og turen fortsætter længere mod vest til Vidåslusen. Herfra følger du det fremskudte dige til Emmerlev Klev og Hjerpsted Bakkeø. Strækningen tilbage til Højer Mølle tilbagelægges på Emmerlev-Højer Diget.

Turen varer ca. 3 – 4 timer og er 10 km lang.

Materialet på turen består af en række plancher med historiske/geologiske kort og billeder, som man kan tage med sig ud på ruten på egen hånd. Plancherne vil man kunne tilgå på Højer Mølle i åbningstiden. Uden for møllens åbningstid bedes I henvende jer til museumsformidleren lani@msj.dk

Turen er lavet i samarbejde mellem Dansk Vandrelaug og Museum Sønderjylland.

Sådan går du turen

Følg turen på Outdooractive eller Historisk Atlas.

Læs her, hvordan du bruger Outdooractive eller Historisk Atlas på din tur.


Historiske Vandringer

er støttet af:

Nordea-fonden støtter På toppen med Dansk Vandrelaug