Hvilken slags sti er så det?  

Som ny vandrer kan man undre sig over det væld af betegnelser på stier, man støder på. Hvad kendetegner de forskellige stier? - Her er et overblik over nogle af de forskellige typer.   

Bronzealderikonet Trehøje på kvalitetsstien Toggerboer en af oplevelserne på Mols Bjerge-stien. Foto Nationalpark Mols Bjerge

Bronzealderikonet Trehøje på kvalitetsstien Toggerbo er en af oplevelserne på Mols Bjerge-stien. Foto Nationalpark Mols Bjerge

Af Kirsten Larsen

Kvalitetssti-logoKvalitetsstier 

En kvalitetssti er de bedste vandrestier, der forløber i naturen langt væk fra trafikstøj og industriområder. En kvalitetssti foregår på naturlige stier, på så lidt asfalt som muligt og er 4-20 km lang. Udgangspunkt og slutpunkt er det samme sted, medmindre der enten er offentlig transport til/mellem punkterne og som minimum med timedrift eller etableret en nem og anden form for transport imellem dem. En kvalitetssti indeholder en række gode oplevelser inden for syv temaer fx natur, familie, gastronomi. Det er Dansk Vandrelaug, som godkender og certificerer kvalitetsstierne i Danmark.   

Se kvalitetssti.dk  

LQT ERA Leading Quality Trails logoKvalitetsvandreveje

Kvalitetsvandrevejene er de bedste vandreruter i Europa. Og de certificeres af European Ramblers’ Association (ERA). En kvalitetsvandrevej er mere end 50 km. Der findes over 20 kvalitetsvandreveje, heraf 3 i Danmark: Gendarmstien, Mols Bjerge Stien og Marskstien.  

Se dvl.dk/kvalitetsvandreveje   

Kløversti-logoKløverstier er blevet til i et samarbejde mellem Friluftsrådet, Danmarks Idræts-forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Danmarks Firmaidrætsforbund. “Kløverstierne giver dig en god mulighed for at se din by og omegnen.” Kløverstierne har ét centralt placeret udgangspunkt (kløverens midtpunkt), hvorfra alle fire ruter udspringer. Ruterne har forskellige længder på fx 2,5 km (grøn), 5 km (blå), 7,5 km (rød) og 10+ km (sort). “Du kan både gå og cykle på alle Kløverstierne, og nogle steder kan du også stå på rulleskøjter eller køre hele ruten med en kørestol.” Der findes en folder til hver kløversti. DVL anbefaler kløverstierne.  

Se friluftsraadet.dk/kloeverstier

Spor i landskabet logo

Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af naturen, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden, og hvor private lodsejere i samarbejde med lokale foreninger afmærker trampestier på deres arealer og giver adgang til privatejede natur- og kulturlandskaber.  

Spor i Landskabet er et projekt etableret i 1997 med det formål at etablere vandrestier i områder af den danske natur som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Sporene er skiltet og åbne for alle. Længden på de forskellige spor i landskabet varierer meget, fra 2,5 km til 15 km. Nogle er rundture, andre fra A til B.   

Der er udarbejdet foldere over de enkelte spor og de tilknyttede vandrestier med informationer om seværdigheder af historisk, kulturel eller naturmæssig karakter, samt om særlige forhold, det kan være anbefalelsesværdigt at kende. DVL anbefaler Spor.   

Se spor.dk  

Vandreruter i de statslige naturområder 

Naturstyrelsen har ansvaret for vandreruterne i de statslige områder. Der er også ruter for mountainbike, almindelig cykling m.m.  

“170 naturguider for de statslige naturområder giver dig inspiration til din næste udflugt i naturen. Du får viden om seværdigheder, dyreliv og historie – og praktiske informationer om borde, bænke, toiletter og parkeringsforhold.”  

Turfoldere til vandreruterne findes i PDF til print.  

Se naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider 

 

Hjertestier er ruter, som er afmærket og beskrevet af Hjerteforeningen. Der er langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stierne er typisk 4-6 km. Der findes også en app med ruterne.  

Se hjerteforeningen.dk/hjertestier 

 

Dansk Skovforening udgiver en del foldere om vandreture i de private skove. 

Se skovforeningen.dk

Oldtidsstier (Nordsjælland)

Et oldtidsvejstrøg har siden bondestenalderen gået fra Lejre/Roskilde-egnen mod nordøst til Nordkysten og Helsingør. Oldtidsstifondens formål har været at identificere oldtidsstrøget og kortlægge sammenhængen med de mange gravhøje og andre kulturhistoriske seværdigheder. Fonden har udpeget de stier, der så vidt muligt følger oldtidsvejstrøget. Langs stierne er de vigtigste fortidsminder, kirker og naturperler markeret med pæle med henvisning til information. Læs evt. mere på dvl.dk/oldtidsstier.  

Se oldtidsstier.dk 

Fjernvandrevejene forbinder Europa nationale og regionale ruter

Hvis man godt kan lide at opleve spændende steder i Europa, er der rige muligheder på det europæiske net af op til 65.000 km fjernvandreveje, som forbinder nationale og regionale vandreruter over det meste af Europa. De 12 fjernvandreveje kaldes også E-paths. Den længste, E4, er på 12.000 km, den korteste, E12 langs Middelhavet; er på 1.800 km. E1 og E6 går gennem Danmark.  

Se e-paths.org