Maritime Vandringer en kæmpe succes

Dansk Vandrelaug har på syv måneder budt på knap 400 Maritime Vandringer. I den periode har godt 9.000 personer gået over 117.000 km. Det er næsten 3 gange rundt om jorden!

Kysten ved Rågeleje. Foto Karen Schmolke.

Kysten ved Rågeleje. Foto Karen Schmolke.

Hvordan er det egentlig gået med de Maritime Vandringer landet over? Vi har fået en foreløbig status fra fire af landets afdelinger.

9.917 mennesker har tilsammen gået 119.113 km på 398 maritime vandringer siden påske. Turlederne landet rundt har lagt et stort arbejde i de mange ture. Og det har været det hele værd – turene har nemlig resulteret i større samarbejde på tværs af afdelingerne, nye medlemmer og mere opmærksomhed på Danmarks smukke kyster.

Maritime Vandringer logo

Anita Garbers, Københavns Afdeling:

Hvordan har opbakningen (både internt og fra medlemmer) været til de Maritime Vandringer?

Der har været stor opbakning, og afdelingerne har virkelig været initiativrige. Turlederne har fået en masse ture stablet på benene – og det startede faktisk allerede, inden projektet var gået i gang.

Hvordan greb I an at få planlagt de Maritime Vandringer?

Vi var et udvalg, der var blevet nedsat på landsmødet, og vi mødtes et par gange i løbet af foråret, fik lagt nogle ideer frem og skrevet nogle ting ned, som vi sendte rundt til afdelingerne. Det kneb lidt med at få det i gang i starten, men så kom der skred i det, og det lykkedes at få sendt et idekatalog ud.

Hvilken tur/hvilke ture har der været størst fremmøde til?

Der var 41 med på turen på Vandrernes Dag. Der har også været mange på strandvandringerne og på de ture, vi har haft ud til nogle af øerne. Vi har desværre også måttet aflyse en meget eftertragtet tur til Saltholm, fordi de lukkede øen på grund af brandfare.

Var det en del af jeres målsætning at få medlemmer fra andre afdelinger eller nye medlemmer med på jeres ture?

Målsætningen har været dels at samarbejde med andre afdelinger, dels at få nogle nye medlemmer, og det er lykkedes. For at opnå det har vi annonceret mere og bredere i afdelingen, og sekretariatet har også været med til at annoncere turene på medier og Facebook.

Hvilke erfaringer har I draget i kølvandet på årets Maritime Vandringer?

Man kan udlede den erfaring, at det godt kan lade sig gøre at samarbejde og lave ture på tværs af afdelingerne. Det er der mange, der har benyttet sig af, og det kan man være rigtig glad for. Så håber jeg også, at temaet har givet større opmærksomhed på vores kyster – dels at de kan bruges rekreativt, men også at vi skal passe på dem.

Hvad skal der ske fremadrettet? 

Vi stopper med Maritime Vandringer som tema her i oktober, hvor vi har de sidste ture 20. og 21. oktober, men der er da en mulighed for, at afdelingerne vil fortsætte med at have maritime vandringer fremover, fordi temaet har styrket interessen for kyststrækningerne, som jo er dejlige og et særkende for Danmark.

Maritime Vandringer logoSteen Malmlin, Nordsjælland Afdeling:

Hvordan har opbakningen (både internt og fra medlemmer) været til de Maritime Vandringer?

Den har været perfekt. Der har været meget fin hjælp og støtte undervejs fra ledelsen, og fra medlemmerne har der været stor interesse, stor tilslutning og mange gode ideer.

Hvordan greb I an at få planlagt de Maritime Vandringer?

Vi var to, Erik Christiansen fra Lyngby og jeg selv, som syntes, at det var en super god ide med Maritime Vandringer, så vi tog bolden for at finde ud af, hvordan vi kunne gøre det her i vores distrikt. Over en kop kaffe fandt vi ud af, at vi syntes, det kunne være spændende at lave en tur hele vejen fra Roskilde til København.

Så målte vi, hvad vi kunne lave af strækninger på cirka tyve kilometer, og så kontaktede vi de fem-seks afdelinger i distriktet og spurgte, om de ville være med, og der var bid hele vejen rundt. Så vi fik skruet sytten ture sammen langs den nordsjællandske kyst. Jeg har selv taget de fem fra Hundested til Helsingør.

Hvilken tur/hvilke ture har der været størst fremmøde til?

Den første tur vi havde fra Roskilde til Jyllinge, hvor der dukkede 81 personer op. Det var mere end voldsomt, og det havde vi ikke rigtig forventet – heldigvis har jeg aldrig haft så mange med på mine ture, for det er simpelthen for mange at holde styr på. Men det lykkedes, fordi der var mange, der trådte til og hjalp.

De ture hvor vi har været næstflest, har vi været et par og fyrre, og generelt synes jeg, der har været meget stor tilslutning.

Var det en del af jeres målsætning at få medlemmer fra andre afdelinger eller nye medlemmer med på jeres ture?

Nej, ikke medlemmer fra andre afdelinger, for de følger os i forvejen, men nye medlemmer var et mål. Og det lykkedes også at tiltrække en del til de her vandringer, som ikke var medlemmer. Om de så melder sig ind bagefter, ved jeg ikke.

Vi har promoveret turene i lokalaviser, for at de, der ikke kigger på DVL’s hjemmeside, skulle få øje på turene, og vi har kørt voldsomme kampagner på Facebook, hjemmesider og i bladet. Og det har været rigeligt. Jeg er glad for, at der ikke dukkede flere op.

Hvilke erfaringer har I draget i kølvandet på årets Maritime Vandringer?

Af positive erfaringer kan jeg sige, at når man laver sådan et arrangement på tværs af afdelinger, er der opbakning fra turlederne med det samme. Vi tager bolden, og så kører vi, så den slags arrangementer kan vi sagtens lave hvert andet år. Det er til stor glæde for medlemmerne og deltagerne i øvrigt, fordi vi præsenterer Danmark på en rigtig fin måde.

En erfaring, der kan bruges negativt, er, at vi ikke skal give os i kast med internationale arrangementer, som vi prøvede for at par år siden. Det druknede i alt for meget administration og uenighed. Jeg tror ikke, vi er store nok til at gå med i den slags arbejde, og vi brugte alt for meget tid på at lave ture, som der kom alt for få til. Så det skal vi holde os fra, og så skal vi lave mere nationalt, for det kan vi.

Hvad skal der ske fremadrettet? 

Maritime vandringer lukker jo om en måned, men vi fortsætter med at vandre nær vandet. Det kan næsten ikke undgås, når man er i Nordsjælland. Erik fra Lyngby og jeg har besluttet at gentage en del af den tur, vi lavede i år og så bare vende den om, så vi går mod Helsingborg. Vi gentager den, fordi der er så mange, der har sagt, at det kunne de godt tænke sig. Det bliver de samme fem ture, som vi havde gennem Nordsjælland og Lyngby afdelinger, og så udvider vi med to i Sverige, så vi får dækket den side af kysten også.

Maritime Vandringer logoNiels Staal, Afdeling Fyn:

Hvordan har opbakningen (både internt og fra medlemmer) været til de Maritime Vandringer?

Den har været meget fin, synes jeg. Fra vi startede i maj og til nu, har vi haft 32 ture og lige godt 1000 deltagere, så det klager vi ikke over. Mange af dem har været medlemmer, men der har været nok en tre-fire stykker med hver gang, som ikke er medlemmer, og vi har stort set haft det samme antal deltagere til de her ture som normalt. Men temaet har været meget godt markedsføringsmæssigt.

Hvordan greb I an at få planlagt de Maritime Vandringer?

Vi har to planlægningsmøder om året, så i efteråret 2017 planlagde vi de første ture til foråret 2018, og i foråret planlagde vi så til det kommende efterår. Og det har egentlig ikke være så svært at få turlederne til at lave maritime ture, men nu er der jo også meget vand i vores afdeling, så det er gået meget let.

Hvilken tur/hvilke ture har der været størst fremmøde til?

Vi har haft et par ture omkring de 50 deltagere. En af dem var en tur på en halvø, der hedder Føns, og det er ikke et sted, vi kommer så tit, så det kan godt være, at det har trukket en del til.

Var det en del af jeres målsætning at få medlemmer fra andre afdelinger eller nye medlemmer med på jeres ture?

Målsætningen har da været at få nye medlemmer, og det har vi også fået. Vi har ikke gjort andet, end at vi har prøvet at markedsføre os med vores foldere, som vi lægger på biblioteker og i butikker. Vi har valgt ikke at reklamere i avisen, fordi der ikke er så mange, der holder avis, så det virker ikke rigtigt.

Hvilke erfaringer har I draget i kølvandet på de Maritime Vandringer?

Jeg synes jo rent personligt, at det kunne være en god ide at lave det igen om to år, når der skal være en markedsføringskampagne igen. Der er masser steder, vi ikke har været endnu, og jeg tror også, at folk er glade for at komme ud langs vandet. Jeg synes, der har været gjort et godt stykke arbejde fra centralt hold i forbindelse med den her kampagne, og der er egentlig ikke noget, jeg synes, der har været skidt.

Hvad skal der ske fremadrettet?

Fra oktober laver vi bare et helt almindeligt program uden noget særligt markedsføringsmål, og jeg synes egentlig, at næste gang der skal promoveres noget, skal det være Vandrenes Dag, som jeg også tror, at vi vil gøre lidt anderledes næste år. I det kommende program vil der være vandringer både langs vand og inde i landet, præcis som der plejer her på Fyn.

Maritime Vandringer logoErling Sørensen, Sønderjylland Afdeling:

Hvordan har opbakningen (både internt og fra medlemmer) været til de Maritime Vandringer?

Her i Sønderjylland har vi haft en fin opbakning. Vi har haft mange maritime ture, som der har været fin tilslutning til. Vi har også lavet nogle samarbejder med Kolding og Fyn, hvor vi har lavet et arrangement, vi kalder Lillebælt Rundt, og et andet samarbejde med Esbjerg.

Så generelt har det været en fin oplevelse med Maritime Vandringer, og det er en god ide med et årligt tema, som man kan samles om. Og det, at man opfordrer til et samarbejde med andre afdelinger, har været vældig godt. Vi er faktisk ved at arrangere en fælles afslutning med Kolding og Fyn.

Hvordan greb I an at få planlagt de Maritime Vandringer?

Vi har jo nogle årlige planlægningsmøder, hvor vi har planlagt turene. I forhold til samarbejdet med de andre afdelinger, kender vi jo formændene i forvejen, så det var naturligt at være i kontakt med dem for at høre, om der var interesse for at lave noget sammen. Det gør vi også udenom temaet – lige nu er vi for eksempel ved at arrangere en gåsetur med Esbjerg til efteråret, hvor vi skal ud og se gåseflokke.

Hvilken tur/hvilke ture har der været størst fremmøde til?

Der var rigtig stort fremmøde til den allerførste tur til Gant Klint. Jeg tror, der var 120, og det skal lige siges, at vi er en af de mindste afdelinger medlemsmæssigt. Vi er kun omkring 200 i alt, så normalt kommer der en 20 stykker til vores vandringer. Så når vi har ture, der kan trække over hundrede, er der virkelig tryk på.

Var det en del af jeres målsætning at få medlemmer fra andre afdelinger eller nye medlemmer med på jeres ture? 

Vi har en strategi om, at vi gerne vil have gæster med på vores ture, og vi giver dem nogle ture gratis, så de kan finde ud af, om det er noget for dem at blive medlem i vandrelauget. Vi laver også altid en folder med alle vores ture, og deri havde vi også markeret, hvilke ture der var maritime. Folderne ligger på turistkontorer og biblioteker i hele Sønderjylland og Sydslesvig, som også er en del af os, og hvor vi også har haft Maritime Vandringer.

Hvilke erfaringer har i draget I kølvandet på de Maritime Vandringer?

Det har vi ikke konkluderet på endnu. Jeg synes umiddelbart, at det har været et fint arrangement. Det er let at sælge, det er forståeligt, folk kan godt lide at gå langs vandet, og der er mange flotte ture i det – især for os her i Sønderjylland og Sydslesvig hvor vi har mange flotte maritime strækninger og Nationalpark Vadehavet – så for os har det været et godt tema.

Hvad skal der ske fremadrettet? 

Jeg har opfordret styrelsen til at lave et nyt tema næste år, der hedder nationalparker/naturparker, fordi vi mener, at det med temaer er en god ting.
Her i Sønderjylland vil der være vandringer langs vandet også i den kommende tid, fordi det har der altid været. Vi har mange ture, som ligger langs vandet, og det giver mening for os, fordi vi har et naturområde, som opfordrer til, at man går langs vandet.


Tak til alle jer, der deltog. Tak til afdelingerne og turlederne for en fantastisk indsats. Tak til jer, der bidrog til et godt projekt.


Det at gå i nærheden af vand har været en stor succes. Derfor fortsætter Maritime Vandringer – ikke som et samlet projekt men som enkeltstående vandreture.

Se de fremtidige maritime vandreture her.