Medieudvalget

Formålet med medieudvalgets arbejde er at synliggøre DVL overfor omverdenen.

Endvidere er formålet at sikre, at intern og ekstern kommunikation sker på sådan er måde, at der er sammenhæng og gennemskuelighed i kommunikationen på de forskellige medier.

Medieudvalget er opdelt i arbejdsgrupper for at tilstræbe en effektiv og enkel arbejdsgang omkring intern og ekstern kommunikation.

Hver arbejdsgruppe sørger selv for egen organisering og arbejder selvstændigt i henhold til Medieudvalgets Mål for det pågældende år.

Efter hvert møde i en arbejdsgruppe skal referat fra mødet sendes til medlemmerne i medieudvalget samt formændene for de øvrige arbejdsgrupper.

Den enkelte arbejdsgruppe kan anmode andre arbejdsgrupper direkte om at få udført delopgaver.

Medieudvalget koordinerer i fornødent omfang mellem arbejdsgrupperne, ligesom medieudvalget tildeler budget til hver gruppe.

Redaktionsgruppen.

Formålet med redaktionsgruppen er at sikre, at VandreLiv redigeres og udgives 6 gange årligt. Redaktionsgruppen har ansvaret for indhold i bladet.

Messegruppen.

Messegruppens formål er at sikre, at DVL’s deltagelse i messer foregår koordineret og professionelt.

Facebookarbejdsgruppen.

Facebookarbejdsgruppens formål er at sikre, at DVL Facebookgruppe er velfungerende.

Vandrernes Dag gruppen.

Vandrernes Dag gruppens formål er at sikre, at den årlige aktivitet gennemføres koordineret og professionelt.

Tøjgruppen.

Tøjgruppens formål er at sikre, at diverse effekter, såsom kasketter, tøjer, m.m., kan leveres via eksterne leverandører fra landsforeningen.

Godkendt på møde i medieudvalget d. 3-12-2018.


Møder (dagsordner, referater, m.m.)


Tilbage til oversigten