Så er de Historiske Vandringer i gang

Temaet for 2023 med titlen ”Historiske Vandringer” er indledt med årsskiftet og sætter fokus på fortællinger, der knytter sig til landskabet og til byernes historie i Danmark, mens vi vandrer.  

Historiske Vandringer kvadrat Foto Todbjerg Tårnet af Preben Simonsen.

Det sker netop nu rundt om i landet, hvor de Historiske Vandringer for alvor tager form. Allerede nu er det tydeligt, at udbuddet af vandringer bliver omfattende og meget varieret. Der bliver ture, som formidler kulturhistorie, andre formidler naturhistorie og atter andre kunsthistorie.

Lokal forankring

En af målsætningerne er at give turdeltagerne et øget lokalt tilhørsforhold via indblik i lokalområdets historie. Fælles for alle turene er, at de sætter fokus på lokalhistoriske temaer og åbner de lokale landskaber og byer for deltagerne ved at formidle lokalhistorie, den lokalhistoriske udvikling, begivenheder og historiske spor. I flere tilfælde vil turene blive udviklet i et samarbejde mellem Dansk Vandrelaug og de lokalhistoriske museer og aktører i alle egne af landet.

Med den interesse, som DVL’s afdelinger og turledere allerede viser, er det forventningen, at vi på landsplan vil komme til at gennemføre omkring 1.000 historiske vandringer. De fleste ture vil blive planlagt og gennemført af en turleder efter samme koncept som Dansk Vandrelaugs øvrige ture. Der er dog mulighed for at få faglig inspiration denne gang, fordi museer og arkivers interesse for at bidrage til de historiske vandringer er stor.

F-ture for fremtiden

Der vil blive udviklet ca. 45 ture, som er anderledes. Her vil et samarbejde mellem lokale museer, lokale arkiver og Dansk Vandrelaugs afdelinger og turledere være nødvendigt. Turene kaldes F-ture, fordi de er karakteriseret ved de 4 f’er i faglighed, fordybelse, forankring og formidling.

Fagligheden sikres af museer og arkiver og kan give god anledning til fordybelse. Turene bliver forankret både digitalt i historiskatlas.dk og konkret i et formidlingsprodukt, som kan være podcasts, foldere, QR-koder i landskabet m.m.

Det særlige ved disse ture er, at de også vil eksistere i fremtiden. De forsvinder ikke, som andre ture i DVL jo gør. De er tilgængelige og kan genbruges af DVL, museer og arkiver efter en gensidig aftale herom. På den måde kan de leve videre til glæde for DVL’s medlemmer og mange andre målgrupper.

Bemidlet samarbejde

Turlederne og de lokale museer og arkiver vælger i fællesskab, hvilke historiske temaer de vil arbejde med. Turlederens opgave i det samarbejde er at planlægge, gennemføre og beskrive ruten.

De lokalhistoriske museer og arkivers opgave i samarbejdet er at finde historiske lokaliteter og historiske nedslagspunkter i området, som turlederne/museerne kan lægge ind på ruten og formidle til deltagerne. Efterfølgende forankres disse F-ture til dvl.dk, historiskatlas.dk outdooractive.com.

Dansk Vandrelaug har fået støtte fra Nordea-fonden, så F-turene kan udvikles, gennemføres og formidles. Der vil være op til 40.000 kr. pr. tur afhængigt af, hvad det vil koste at udvikle turene og få udarbejdet et formidlingsprodukt.

Læs mere om Historiske Vandringer på historiskevandringer.dk

Rigtig god fornøjelse.

 

Emner