Sonny Bukhmark Andersen – DVL Sønderjylland

Christine Riis, fhv. formand for DVL Sønderjylland, og Irene Sanchez Lorenzen, fhv. formand for den nu nedlagte forening 'Gendarmstiens Venner', skriver følgende mindeord for Sonny
B. Andersen.

Sonny B. Andersen. Foto Sønderborg Kommune
Sonny B. Andersen. Foto Sønderborg Kommune

Det er med dyb sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at Sonny Bukhmark Andersen efter kort tids sygdom er gået bort den 22. oktober 2023.

Sonny var i en del år med i bestyrelsen for Dansk Vandrelaugs Sønderjyllands Afdeling. Senere gik han ind i DVL’s Styrelse, fordi han brændte for stiarbejde herunder, vedligeholdelse, hensigtsmæssige omlægninger og skiltning. Sonny var meget grundig og gik metodisk frem i alt, hvad han lavede.

Han blev meget tidligt involveret i udviklingen af Kvalitetsvandreveje i Danmark og gennemgik Hærvejen sammen med den tidligere præsident for European Ramblers’ Association Lis Nielsen for at se om den kunne leve op til kravene som Europæisk Kvalitetsvandrevej, hvilket den desværre ikke kunne.

Efterfølgende udfærdigede han også en rapport for Gendarmstien, som blev grundlaget for etableringen af Gendarmstien som Europæisk kvalitetsvandrevej. Et projekt han senere lagde en masse frivillige kræfter i for at det skulle blive til virkelighed i et tværfagligt samarbejde mellem Aabenraa og Sønderborg Kommuner, Turistbureauet i Sønderborg og Gendarmstiens Venner.

Han fik for sin indsats en påskønnelse i form af en bænk på Gendarmstien på Broagerland med hans navn og indskriften Gendarmstiens store Ildsjæl. Erfaringen fra projektet omkring Gendarmstien blev senere brugt i et forarbejde for Tønder Kommune for at sikre, at deres nye Marsksti også kunne blive Europæisk Kvalitetsvandrevej.

Gendarmstien har de senere år været en bragende succes. Den ligger i top tre over Destination Sønderjyllands attraktioner. Var det ikke for Sonny Andersens fremsynethed ved at lave den forudgående rapport og hans efterfølgende engagement og pertentlighed, var denne vandresti måske ikke blevet den bragende succes, som den er i dag.

Æret være hans minde.