Strandparken ved Køge Bugt – videoinspiration til 9 km vandretur

Oplev Københavns Vestegns Riviera på en 9 kilometers vandretur fra Hundige Station og til Brøndby Station igennem Køge Bugt Strandpark. 

Der er fire havne i Strandpark Køge Bugt. Og ikke bare med plads til motorbåde, men også med masser af plads til kajakke.

Ishøj Havn. Foto Majbrit Søgaard

Af Majbrit Søgaard

På Københavns Vestegn ligger den 5 km3 store Køge Bugt Strandpark. Den byder på kilometervis af fintsandede strande, fire havne, flere laguner, masser af opholdssteder og bekvemme faciliteter midt i al naturen.

Området er menneskabt i slutningen af 1970’erne og blev indviet i 1980. Det er lavet primært som kystsikring af de lavtliggende boligområder i den nordlige del af Køge Bugt. Men kystsikringen er lavet så smart, at hele området er et stort rekreativt naturområde med riviera-lignende kvaliteter.

Det spændende ved ruten er netop, at man kan tage S-toget ud og opleve et kystområde, som er meget varieret og byder på gode naturoplevelser.

På denne 9 kilometer lange vandrerute kommer man til at opleve de forskellige naturområder af strandparken.

Ruten går igennem strandparken og imellem to S-togsstationer, så det er nemt at komme ud i naturen fra København.
Ruten går igennem strandparken og imellem to S-togsstationer. Så er det nemt at komme ud i naturen fra København.

Sandstranden

På ruten kan man gå med tæerne i vandkanten eller bag ved lægivende klitter. Ruten er en kombination, men går i vandkanten så vidt muligt.

Det fine sand på strandene er pumpet op fra havbunden flere kilometer ud fra kysten og har en helt præcis størrelse, så sandskornene opfylder et krav fra de daværende myndighedernes side om ikke at overskride en maksimumstørrelse!

Samtidig måtte det oppumpede sand heller ikke være for småt og dermed fyger for meget!

For at bidrage til at holde sandfygning nede er der plantet sandhjælme i klitterne. Der er plantet 2,6 millioner totter sandhjælme, så området lidt ligner en lille udgave af Vesterhavskysten.

Strandpark Køge Bugt minder stedvis om en lille udgave af Vesterhavet.
Strandpark Køge Bugt minder stedvis om en lille udgave af Vesterhavet.

Kystsikringen

Strandvoldene med strandene og klitterne er den reelle kystsikring.

Før projektets begyndelse, så var her nogle sandbanker, som var dannet af sand aflejret af strømmen.

De havde dog kun været her omkring 100 år. Før det var kysten endnu mere eksponeret mod havet.

Projektet tog udgangspunkt i sandbankerne og gravede ud indenfor dem til laguner eller indsøer, som det hedder på dansk samt lystbådehavnene.

I havneudløbet mellem Ishøj Havn og Vallensbæk Havn kan man se Avedøreværket. Det materiale som man fik fra udgravningen af havnene, det blev brugt til at skabe strandvoldene mod havet. Foto Majbrit Søgaard

Materialet der blev gravet væk, blev brugt til at skabe voldene og landtangerne til voldene inden det fine strandsand blev fyldt på.

Den oprindelige kystlinje kan i dag ses som siden af indsøerne mod land.

Her er i dag mange steder en tæt rørskov, som er en bevaringsværdig naturtype, der samtidig beskytter søkysten mod erosion.

En svane ruger på æg i rørskoven.
En svane ruger på æg i den beskyttende rørskov. Foto Majbrit Søgaard

Faciliteter og livreddere

På ruten kommer du forbi tre lystbådehavne. Ishøj Havn og Vallensbæk Havn ligger dog i forlængelse af hinanden i et stort havnebassin.

Desuden kommer man forbi Arken – Museum for Moderne Kunst.

Ud over disse store bebyggede og anlagte områder, hvor der også er store parkeringspladser, så er der tænkt på sult, tørst og det der følger.

Her er en cafe, som har åbent året rundt, samt to sommeråbne. Desuden er her 11 toilethuse.

Fire steder er dog mere sikre end andre. For på hver af de store strande, er der livreddere om sommeren.

Det med småt

I forlængelse af spørgsmålet om, hvor man skal bade, og hvilke klitter man skal ligge og tage et hvil i, så er der lige et par ting, man skal vide. Ting som man ikke kan læse på nogen lødig hjemmeside.

For området på Hundige Strand fra Livreddertårnet og mod molen ved Ishøj er tilsyneladende en uofficiel nudist-badestrand. Og så bliver klitterne i dette område også brugt som datingsted.

Der er fire livredderstationer fordelt over Køge Bugt Strandpark. På overskyede hverdage er her masser af plads på badebroen.
Der er fire livredderstationer fordelt over Køge Bugt Strandpark. På overskyede hverdage er her masser af plads på badebroen. Foto Majbrit Søgaard.

Ifølge livredderne er mændene stille og rolige og endda høflige, og man burde ikke kunne se noget fra asfaltstien bag klitterne.

På min testtur gik jeg ikke på asfaltstien, men i stedet fulgte jeg uvidende stranden.

Jeg så to hver for sig ensomt flagrende mænd, som jeg undrede mig meget over og holdt skarpt øje med. De kiggede dog mere på vandet end på mig, så jeg kunne have sparet mig min puls-stigning.

Min tanke er, at hvis man går nogle stykker sammen og ikke er sippet (hvilket jeg altså må indrømme at være en lille smule), så kan man lade tæerne vandre i vandkanten.

For enden af Hundige Strand går man så langs stien ved molen og her forbi og så ind på Ishøj Strand.

Ved badestrandene med livreddere er der tavler med luft-og vandtemperaturerne. Og her også Hundige Strands livredders korrekte analyse af dagen.
Ved badestrandene med livreddere er der tavler med luft-og vandtemperaturerne. Her er også Hundige Strands livredders korrekte analyse af dagen. Foto Majbrit Søgaard.

Det er måske spøjst, at anbefale en vandrerute tæt forbi et mødested for mænd, men stedet er tydeligvis blevet defineret af dem, som bruger det.

Og hvis man bruger området til vandring, er man med til at bruge det til dét, som strandparken er bedst til – et stort kystsikringsområde med gode rekreative muligheder for kilometervis af vandring i en sandblød vandkant tæt på København.

Rutebeskrivelse i grove træk

Ruten går igennem strandparken og imellem to S-togsstationer, så det er nemt at komme ud i naturen fra København.
Ruten går igennem strandparken og imellem to S-togsstationer. Så er det nemt at komme ud i naturen fra København.

Ruten findes også på Outdooractive.

Fra Hundige Station går du ind på stien syd for banen og går så mod øst og herefter syd. Du skal følge stien langs træerne rundt og sydpå.

Fortsæt mod vandet, til du når stranden. Gå til venstre langs vandet og drej ind i land ved livreddertårnet.

Fortsæt til højre ad asfaltvejen og gå ned på Ishøj Strand, når du er forbi stenmolen.

Følg vandet til du når til Arken. Gå venstre om Arken og gå ind mod land.

Gå til højre, når du kan komme ad en asfaltsti langs den indre del af havnen. Følg haven rundt og tilbage til vandet.

Gå langs stranden til du kommer til Brøndby, hvor du drejer til venstre og følger vejen op til stationen.

Læs mere

Se mere om strandparken på Strandparken ved Køge Bugts officielle hjemmeside.

Se strandparkens kort over området og faciliteter.

Læs mere om fredningen af strandengene i området her.