Fjernvandrevej E6 på Sjælland

Denne side opdateres ikke. Brug i stedet ERAs hjemmeside om E6 i Danmark: Engelsk | Dansk

Fjernvandrevej E6 fra Korsør til Kastrup

På Sjælland kan man gå ad Fjernvandrevej E6 fra Korsør til Kastrup, i alt 163 km. Denne rute blev oprettet i 2000 af medlemmer af Dansk Vandrelaug, som stadig har opsynet med skiltningen på strækningen. Ruten har ændret sig hist og her, bl.a. fordi kommunerne siden da har oprettet nye stier, som det var interessant at bruge.

GPS-spor og kort

Alle danske fjernvandreveje, herunder E6, findes også på Waymarkedtrails.org. Du kan også hente ruten på Outdooractive.

Ruteoversigt

• Korsør til Kongskilde
• Kongskilde til Haraldsted Skov
• Haraldsted Skov til Roskilde
• Roskilde til Reerslev
• Reerslev til Ishøj
• Ishøj til Kastrup
• Alternativ rute fra Landsgrav til Lorup

Korsør til Kongskilde
Denne strækning er afmærket med E6-mærkater på Sjællandsledens skilte.
Vel ude af Korsør Station skal vi til venstre og ad fodgængerbroen over banen. Herefter går vi langs banen til Svenstrup og drejer mod Knivkær indtil vi når stranden. Fortsæt langs stranden. Hvor kysten er tæt på Broholmvej går vi op og følger denne vej gennem sommerhusområdet. Så går det videre ud over markerne og hen langs Tude Å og Vårby Å til Trelleborg. Fra Trelleborg fortsætter vi ad sogneveje til en grusvej ved Stærremark, og op mod Kongedyssen. I Slagelse drejer vi t.h. ad Europavej og lidt senere t.h. ad Kinavej, også går det igen ud på landet med en dejlig udsigt over Vårby ådal. Her krydser vi motorvejen og går op mod Slots Bjergby. Fra Slots Bjergby går det ud over markerne gennem landsbyerne Harrested, Rosted og Bøstrup og langs skovbrynet til Falkensten Skov. Herefter går det gennem Lorup Skov og hen til Tystrup-Bavelse søerne.

Kongskilde til Haraldsted Skov
Denne strækning er afmærket med blå skilte med en vandringsmand og påskriften “Fjernvandrevej E6”.
Ved Friluftsgården følger vi stien ved søen og så går det op ad bakke til en rasteplads. Herfra følges sognevejen til Broby Vesterskov, hvor vi drejer ind på stien Spor i Landskabet med E6 markering indtil E6-markeringen viser ud af skoven. Ruten fortsætter gennem Vester Broby og videre ad sognevejen.

E6 passerer i Vester Broby sydøst for Sorø ”Kongsgården” hvor der er mulighed for en lille afstikker fra landevejen. I kongsgården er der i øvrigt mulighed for overnatning i indendørs shelter med tilhørende toilet og vaskerum, samt the køkken. Læs mere om Kongsgården her: Kongsgaarden Vester Broby (kongsgaardenbroby.dk)
Kongsgården ligger som den sidste gård mod øst, syd for landevejen i Vester Broby. Gå ind over p-pladsen øst for gården og følg markvejen mod syd ned mod Suså-dalen. Når man møder skovbrynet på den lille lund, drejer man til venstre ad den markerede rute. Her kommer man ind gennem en fold på engen ned til Susåen. Følg stien langs hegnet ca. 1 km. til du når lågen ved et levende hegn. Her fører en trampesti op til landevejen og du er igen på E6. Se i øvrigt ”Spor i Landskabet” folderen.

I Næsby Bro følges den travle landevej til Alsted Skov. Følg E6 Skiltene gennem skoven indtil vi når sognevejen og drejer til højre mod Alsted, og følger vejen til Høm, hvor vi drejer til venstre lige før Brugsen, så vi kan komme hen til den fine sti langs Ringsted Å. Vi fortsætter langs Ringsted Å til vi når Holbækvej. Vi fortsætter under Holbækvej ( I tilfælde af, at stien undere vejen er oversvømmet, er det muligt at gå til højre og op over vejen og møde stien igen på den anden side. Følg stien over gennem Ejlstrup Huse, og fortsæt over dæmningen over Haraldsted Sø. Vi går et stykke langs søen, og drejer op ad skrænten, til Haraldsted Sandvej.

Følg E6 skiltene gennem Haraldsted og drej til venstre op forbi skiltet til kapellet fortsæt ad vejen indtil man når E6 skiltet på højre side og går ind i Haraldsted Skov.

Haraldsted Skov til Roskilde

Man kan følge Knud Lavards Vej eller nyde skoven ved at følge stien knap en kilometer til et kryds markeret med E6 skilte. Her svinges til venstre og når så igen ud på Knud Lavardsvej. Efter en lille kilometer kan man igen vælge skovstien til venstre og følge E6 skiltene gennem skoven, eller fortsætte af Knud Lavardsvej. Efter turen gennem skoven følges vejen knap 2 km til en Picnic plads og en lille sø på højre side.

Kort herefter svinges til venstre af Skjoldenæsvej. Efter 200 m svinges til højre og følger E6 skiltene langs søen og golfbanen. Ved den nordlige ende af golfbanen, starter et stendige, med en E6 markering. Følg den smalle sti langs stendiget. Efter knap en kilometer kommer man igen ud på en grusvej. Kort efter holdes til højre. På venstre side en vandhane med drikkevand. Især beregnet for dem der ønsker at overnatte i en Shelter i skoven til højre for E6. Stien til Shelteren finde kort efter vandposten.

E6 fortsætter over en bakkekam og en bænk. Ved den større grusvej svinge til højre. Efter 600 m et stort kryds med et E6 skilt. Her svinges til venstre. Efter 800 m igen et stort kryds med et E6 skilt. Her svinges igen til venstre til næste E6 skilte som viser ned på en smal sti, som følges til man igen kommer til en større grusvej med udsigt over Avnsø. Ved søen er der bord og bænke.

Ved Avnsø kan man følge de grønne skilte mærket med Skjoldungestien og følge en smuk rute gennem landskabet til man igen rammer E6 i Oren skov.

Eller man kan følge E6, med Avnsø på venstre side det første stykke. Efter 600 m en T-vej hvor man svinger til venstre, paserende en parkeringsplads og snart efter et savværk. Til højre ved savværket og man kommer ud til Vernersmindevej, som nu følges lige ud 3 km til Oren skov.

På de 3 km ændre Vernersmindevej navn til Løgtenbjergvej og senere til Bisbegårdsvej hvor E6 tager en afstikker gennem Indelukket skov. Tilbage på Bisbegårdsvej og efter 300 m et par huse og et E6 skilt, ved indgangen til venstre til Oren skov. Få meter inde i skoven til højre og efter 400m støder E6 sig til Skjoldungestien som kommer fra Avnsø.

Denne strækning er afmærket med grønne skilte med en rygsækvandrer og påskriften “Skjoldungesti”.

Fortsæt gennem skoven til jernbanen som følges mod øst. Under jernbanen og over Ledreborg Å på Kisserupvej. Første grusvej til højre ind i Møllesø Skov. Efter 700 m til venstre ved flere grønne Skjoldungestien skilte.

Så går det nordpå til Sagnlandet Lejre, hvor vi drejer mod øst til Gammel Lejre. Vi fortsætter over dæmningen og går op forbi skibssætningen. Ved Møllebro drejer vi ind ad engen langs Kornerup Å og Svogerslev Sø. Midt for søen drejer vi skarpt til højre, oppe ved vejen til venstre og derefter rundt om villakvarteret ad en trampesti forbi golfbanen. Ved Boserupvej går vi et lille stykke til højre og drejer ind i Boserup Skov ved p-pladsen. Vi går tværs gennem skoven, drejer mod syd og fortsætter langs fjorden til Roskilde havn.

Nordsjællandsruten

Nordsjællandsruten er en alternativ rute til E6, der går fra Roskilde til Helsingør. Læs mere her.

Roskilde til Reerslev
Denne strækning er afmærket med blå skilte med en vandringsmand og påskriften “Fjernvandrevej E6”.
Vi går op mod Domkirken, fortsætter henad Algade og drejer t.h. efter Røde Port og op mod vandtårnet. Vi fortsætter gennem Vindinge og ind i Hedeland.

Reerslev til Ishøj Strand
Denne strækning er afmærket med Naturstiens skilte.
Vi følger Naturstien Strandparken-Hedeland via Solhøj Fælled, Torslunde, Benzonsdal, Lille Vejleå, Ishøj Naturpark til Ishøj Strand.

Ishøj Strand til Kastrup
Denne strækning er afmærket med blå skilte med en vandringsmand og påskriften “Fjernvandrevej E6”.
Vi følger Nældestien og Svingelstien langs Vallensbæk og Brøndby Strand, og fortsætter gennem Mågeparken og over Kalvebodbroen. Vi går ned ad Svenskeholmvej og til venstre ved Granatvej. Vi passerer naturskolen, og følger Amagers villaveje forbi Tårnby Station til lufthavnsstationen, hvor man kan tage toget til Sverige og fortsætte ad E6 mod nord.

Alternativ rute ved Slagelse: Landsgrav til Lorup (ikke vist på kortet)
Denne strækning er delvis afmærket med blå skilte med en vandringsmand og påskriften “Fjernvandrevej E6”.
Ved Europavej fortsætter vi ad Blindekildevej og lidt senere kommer vi forbi Hellig Anders’ kilde. Efter de travle gader følger vi stien rundt om skolen til Antvorskov Ruin. I udkanten af den lille skov krydser vi motorvejen og går til venstre ad Parcelgårdsvej til de private skove. Fra E6-afmærkningen på Parcelgårdsvej følges skovvejen til højre. Ignorer alle sideveje til venstre og fortsæt til T- krydset ved Charlottedalsvej (gul/sorte militærskilte) og skovfogedstedet på venstre side, hvor du drejer til venstre. Kort efter deler vejen sig i to. Tag den til højre og ignorer den, der går vinkelret til højre ind på militærets øvelsesterræn. Følg skovvejen til du kommer til et skovløberhus på din venstre side. Ret foran på vejen ser du en bom over vejen, som går skråt til højre. Der er et E6 skilt ved bommen. Følg vejen; du er nu i Falkensten Skov. Fortsæt til du når udkanten af skoven med enkelte huse, her drejes til venstre (E6 skilt) og følg denne skovvej til vejen deler sig i tre. Tag den i midten (E6 skilt) og fortsæt til næste skovvej på højre side med E6 skilt. Tag denne og du er straks efter på Lorupvej, hvor du drejer til venstre og igen er på fælles rute.


Læs mere om Fjernvandrevej E6 på ERA’s hjemmeside (engelsk)


Tilbage til oversigten