Danmarks Naturstier – en omvej værd

Vi glæder os over, at der nu er opnået fondsfinansiering til projektet “Danmarks Naturstier - en omvej værd”, som vil skabe et nationalt netværk af naturstier i hele landet. Projektet har et totalt budget på 130 mio. kr. og er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nordea-fonden, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening og flere andre aktører.

Projektet har et hovedfokus på at etablere et nationalt netværk af vandrestier, men der skal også ses på, om netværket kan give nye muligheder for cyklende og ridende. Projektet vil kortlægge, afmærke og forbinde eksisterende og nye stier og ruter, samt udvikle formidlingen af naturstierne på den digitale platform Udinaturen.dk. Projektet er en del af en politisk aftale mellem 13 partier.

Vi mener, at dette projekt er et kæmpe skridt i retning af at nå det mål om en samlet national, rekreativ infrastruktur, som vi har arbejdet for igennem en årrække. Vi har bl.a. været involveret i projektet “Fremtidens Rekreative Netværk”, som har udviklet metoder og standarder for rekreativ infrastruktur i Danmark. Vi har også udviklet vores egen platform, ruter.dk, som pt. giver cyklister og senere vandrere et overblik over de bedste muligheder for cykling og vandring i landet.

Vi vil gerne bidrage til det nye projekt med vores erfaringer og kompetencer. Vi deler også visionen om en samlet friluftsplatform, som kan give danskerne et overblik over alle muligheder for friluftsliv i landet, men der er stadig behov for målrettede hjemmesider til vandrere, cyklister m.fl.
Det er en langsigtet vision, som vi fortsat vil arbejde for.

Hilsen Dansk Cykelturisme og Dansk Vandrelaug


Danmarks Naturstier