DVL anbefaler Sønderjyllands mangfoldighed

Mulighederne for skønne vandreture i naturen er mange, når du befinder dig i det sønderjyske område. Her får du nogle af DVL Sønderjyllands bedste bud.

Kaffepause i morænelandskabet ved Kværs. Foto Peter Steg.

Kaffepause i morænelandskabet ved Kværs. Foto Peter Steg.

Naturkræfterne tog for alvor fat med gletsjere, smeltevandstrømme og frådende hav, da Norden slap ud af istidernes dybfryser. Elementernes rasen efterlod Sønderjylland som den landsdel, hvor flest af de danske landskabstyper er repræsenteret; moræner, smeltevandssletter med bakkeøer, havaflejringer i Marsken og frodige ådale.

Peter Steg og Jan Svanevik fra DVL Sønderjylland har beskrevet en række vandreture, der afspejler den varierede sønderjyske natur og menneskelige mangfoldighed.