DVL-medlemmer bygger broer 

Meget kan man opnå, når bare man står sammen. Otto Nohns og Bent Erik Rosenkvist fra Ringkøbing-Skjern Afdeling har gjort netop det i samarbejde med Ringkøbing Udviklingsforum. 

Bent Erik Rosenkvist og Otto Nohns indvier broen.

Bent Erik Rosenkvist og Otto Nohns indvier broen.

Ideen til et stisystem langs Vonå og Ringkøbing Fjord har ulmet i mange år hos Otto og Bent Erik, og efter de seneste 2-3 års samarbejde er det endelig blevet etableret.

Nu kan man gå/cykle på strækningen fra Ringkøbing til Holmsland via stier og grusveje øst og vest for Vonå, over den nye bro over Heager Bæk og den eksisterende bro over Vonå.

Det har krævet en enorm tålmodighed, men så er glæden til gengæld så meget desto større ved at se det lykkes.

– Selv om det er et barberet projekt, og vi er heller ikke helt i mål endnu. Nogle steder mangler vi at få stien tættere på vandet med udkigsposter, lyder det ambitiøst fra Bent Erik.

Lodsejere bearbejdes

Det har været et kompliceret projekt, blandt andet fordi der skulle træffes aftaler med seks lodsejere plus det lokale digelaug.

Ringkøbing Udviklingsforum fremkom med tanker omkring øget brug af Vonåen med bl.a. paddleboards og anlægsbroer flere steder ved åen med mulighed for at gå i land. Og det hele skulle kædes sammen med vandrestier.

– Aftalerne blev muliggjort af Ringkøbing Udviklingsforum efter flere orienteringsmøder med alle involverede parter. Derefter skulle der nogle eller mange forhandlingsmøder til med lodsejere og kommunen, forklarer Bent Erik.

Midler med til at åbne broer

Pengene skulle findes til projektet, hvor Friluftsrådet, LAG-midler og Udviklingsforum pungede ud. Og den 17. marts 2021 var de klar til at indvie broen over Heager Å.

Og på selve åbningsdagen var det en udfordring at spænde den røde snor ved den nye engbro over åen, for cyklisterne havde allerede taget sti og bro til sig. Men da der endelig var fri bane, kunne snoren spændes, champagne-propperne springe og de inviterede 25 involverede og gæster skålede, imens Bent Erik klippede snoren over.

Borgmester Hans Østergaard (V) bemærkede i sin tale, at projektet passer helt i tidens trend. Flere og flere opholder sig i naturen og bruger de faciliteter, der gennem de senere år er opstået over det ganske land.

Af DVL Ringkøbing-Skjern og redaktionen 

 

 

 

 

Emner