Gå med på de danske fjernvandreveje

Den europæiske idrætsuge - #BEACTIVE European Week of Sport, EWoS - foregår som vanligt den 23.-30. september. Derfor byder Dansk Vandrelaug på flere vandreture langs fjernvandrevej E6.

#BEACTIVE 23.-30. september. Foto Jens Arrent

#BEACTIVE 23.-30. september. Foto Jens Arrent

To af de europæiske fjernvandreveje (E-paths) passerer igennem Danmark og under #BEACTIVE har du mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med dele af dem.

E1, som følger Hærvejen fra Kruså på grænsen til Tyskland og op til Vrands Sande, hvorefter den via Aarhus og Molsruten går ud til Grenå.

Og E6 kommer ligeledes ind i landet ved Kruså, hvorefter den går østpå via øhop over Als, Ærø, Fyn og Sjælland. På Sjælland deler den sig i to ved Roskilde, hvor man enten kan gå østpå igennem København og ud på Amager for at ende i Kastrup eller gå nordpå til Helsingør.

Otte ture på Sjælland

Under #BEACTIVE-ugen kan du blive guidet ud på otte forskellige ture i Storkøbenhavn/Nordsjælland ad fjernevandrevej E6 med temaet ”#beactive on #epaths” (=vær aktiv på fjernvandreveje).

Under den europæiske idrætsuge inspirerer vi også til, at du selv tager ud og går langs en af fjernvandrevejene og efterfølgende lægger dine billeder eller videoer op på de sociale medier sammen med hashtaggene #beactive #epaths.

Du kan også vælge at gå med på en af de mange andre vandreture, vores rutinerede turledere har arrangeret i perioden.

Som ikke-medlem er du også velkommen til at gå med – det koster blot 30 kr. at vandre med som gæst på turene i Danmark.

Idrætsugen er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvis formål er at højne EU-befolkningernes fysiske aktivitetsniveau, som er stagnerende eller endog faldende i nogle lande. Det påvirker både den  enkeltes helbred og hele samfundet negativt. Derfor vil #BEACTIVE øge bevidstheden om de mange fordele ved et aktivt liv.

Læs mere om #beactive on #epaths på den europæiske vandreforening ERA’s hjemmeside.