Gode relationer kan forlænge dit liv

Vandrevennerne i Dansk Vandrelaug er en god og sund relation, der kan bidrage positivt til dit helbred. Alvorlige konflikter kan koste på både helbredet og livslængden, så det er en god investering at forsøge at løse op for dem.

Vandrestøvler på stribe. Foto pixabay.com

Vandrestøvlerne udluftes, imens fødderne får fri. Foto Pixabay.com

Hvis vi selv kunne vælge, ville de fleste af os nok vælge at omgive os med lutter gode, opbyggende relationer. Men en relation indeholder ofte begge sider – en god og en dårlig – så det gælder i stedet om at forsøge at få løst konflikter så hurtigt som muligt. For dine relationer er vigtige for dig og dit helbred og kan måles på både din livskvalitet, din sundhed og din livslængde.

Det forklarer Rikke Lund, der er lektor og forsker i sociale relationers betydning på afdeling for Social Medicin på Københavns Universitet og hos Center for Sund Aldring.

– Vi ved fra efterhånden flere studier, at dårlige relationer og langvarige, alvorlige konflikter kan give anledning til højere dødelighed og øget sygelighed, særligt hjerte-kar-sygdomme, siger hun.

Skænderier om hækken

En dårlig relation kan være med partneren, vennerne, kollegerne, naboerne og familien. Familiemedlemmer, som ellers ofte er kilder til gode, sunde relationer, kan skam også være det stik modsatte. Det behøver vi bare at kigge i kriminalstatistikkerne for at blive bekræftet i, for her tæller vold højest blandt de nære relationer, understreger Rikke Lund.

Men faktisk kan langvarige og alvorlig skænderier om højden på hækken eller træerne med din nabo, der som udgangspunkt ikke er en nær relation, også være en kilde til højere dødelighed.

– En alvorlig konflikt med din nabo påvirker jo hele dit liv, for det er involveret med, hvor du bor, så det går ud over din fritid, siger hun.

Konflikter bør løses hurtigt

Men også relationerne på uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladserne har stor betydning.

– Mobning blandt børn i skoler – og blandt voksne på arbejdspladserne –  og psykopatiske chefer er også alvorlige og negative relationer, der kan sætte os i en stresset situation. Og langvarige stressede situationer er usunde for os. Heldigvis har skoler stor fokus på at forebygge og tage hånd om mobning, og det bør også løses hurtigst muligt på arbejdspladser.

Der er derfor god ræson i at forsøge at løse op på konflikter, der fylder i dit liv. Det kan være gennem dialog, og går den i hårdknude, kan man invitere en tredjepart ind i forsøget på at rette op på de dårlige forhold.

God støtte forlænger dit liv

Lige som en dårlig relation kan aflæses direkte på dit helbred, kan gode og støttende relationer være værdifulde for dit helbred og være direkte livsforlængende, viser flere studier.

– Gode relationer kan ikke direkte forebygge kræft, men vi ved fra flere studier, at har du som kræftpatient gode, støttende relationer ved din side, øger det dine chancer for at overleve, påpeger Rikke Lund.

En god, sund relation, der kan bidrage positivt til dit helbred, behøver ikke kun være familie og nære venner. Det kan også være dine vandrevenner i Dansk Vandrelaug eller din badmintonmakker i sportsklubben.

– Jeg har lavet flere kvalitative studier i forhold til relationer. Noget der fremmer de gode relationer er fritidsaktiviteter. Men ret interessant pegede flere på, at relationerne fra fritidsaktiviteter adskiller sig fra ens gode venner ved, at de som udgangspunkt ikke kommer over dørtærsklen.

– Når først de kommer over dørtærsklen, skifter de kategori til venner. Og det er egentligt ret interessant, for studierne viste, at mange taler med deres sportskammerater om nære og personlige ting, men alligevel tilhører de en anden kategori. Men en mindst lige så værdifuld kategori som venner, siger hun.

Gode vandrevenner

Kigger hun specifikt på Dansk Vandrelaug, er et medlemskab her som udgangspunkt en væsentlig kilde til et sundt og godt helbred.

– Vandring giver naturligt nok et godt fysisk helbred, men den friske luft og de gode samtaler undervejs er også med til at bidrage positivt til dit helbred, anfører hun og uddyber:

– Relationer skal helst være nogle, vi har det rart sammen med, hvor vi føler os værdifulde, og hvor der er en ligelig fordeling af at gøre noget for hinanden.

Af Charlotte Nygaard