Lær DVL’s styrelse at kende 

Her kan du møde de nyeste medlemmer af styrelsen i Dansk Vandrelaug. De brænder for at styrke vandrefællesskabet til glæde for medlemmerne. Vi har spurgt dem til deres ambitioner og syn på fællesskabet. 

Kultorvet 7

Af Cecilie Agner

På grund af corona blev der afholdt 2 landsmøder i 2021, i juni blev det udskudte fra 2020 afholdt, imens 2021-landsmødet blev afholdt planmæssigt i november. Derfor der præsenteret så mange nye medlemmer af styrelsen.

Arne Kopp Sørensen, Esbjerg Afd.

Arne Kopp Sørensen

Indvalgt i styrelsen: Juni 2021
Medlem: Januar 2019
Jobmæssig baggrund: Ansat i 37 år på Ølgod Efterskole. Først som lærer, senere som afdelingsleder og de sidste otte år som viceforstander.
Jan-Ewald Hovmand, Storstrøm Afd. 

Jan-Ewald Hovmand

Indvalgt i styrelsen: Juni 2021
Medlem siden: 2009
Jobmæssig baggrund: Udlært i shipping/handel/forsikring ved A. P. Møller, hvor han var ansat i ni år. Senere blev han assurandør i TRYG og var ansat i 32 år.
Johan Gaunitz, Frederikssund Afd.

Johan Gaunitz

Indvalgt i styrelsen: Juni 2021
Medlem: Ca. 10 år i alt
Jobmæssig baggrund: Uddannet inden for forsikring, HR og Safety/Security og har arbejdet inden for mange brancher. Arbejdede ved Arbejdsformidlingen, indtil den blev nedlagt.
 

 

Jens Folke, Vestsjælland Afd.

Jens Folke

Indvalgt i styrelsen: November 2021
Medlem siden: Omkring 2020 (knap 2 år)
Jobmæssig baggrund: Selvstændig konsulent med eget firma i over 30 år inden for miljø, ressourceoptimering, statistik, projekter og teamarbejde.
Kaj Søgård, Herning-Ikast Afd. 

Kaj Søgård

Indvalgt i styrelsen: November 2021
Medlem siden: Kom ind i DVL for ca. 13 år siden, da han som 61-årig gik på efterløn.
Jobmæssig baggrund: Servicemand for Invita Køkkener i 30 år.
4 spørgsmål

Hvorfor har du valgt at gå ind i styrelsesarbejdet?

Arne: Det var min lokale afdeling, der opfordrede mig til at stille op. Som ny pensionist er det med at bruge tiden på dét, der optager mig, f.eks. motion og naturoplevelser. Gennem hele mit voksenliv har jeg arrangeret events, og Dansk Vandrelaug er en organisation, som hele tiden udvikler nye, spændende ture både herhjemme og i udlandet. Det glæder jeg mig til at være en del af.

Jan-Ewald: Min kone og jeg var på vandreferie i bjergene i Nepal for 13 år siden. Jeg har aldrig været klar over, at jeg havde ben før den tur. Da vi kom hjem, meldte vi os ind i Dansk Vandrelaug. Det er anden gang, jeg sidder i styrelsen, og jeg er også turleder. Under corona har det dog desværre været meget begrænset. Men det normale kommer sikkert tilbage igen.

Johan: Det startede med, at Frederikssund-afdelingen manglede en suppleant til bestyrelsen ved en generalforsamling for en del år siden. Der stillede jeg op og er så fortsat med arbejdet. Så fik vi et par år senere en mail om, at der manglede suppleanter til styrelsen, og så skete det samme igen …

Jens: Jeg vil gerne arbejde for, at Dansk Vandrelaug får en mere bæredygtig strategi med økonomisk balance. Jeg er lidt skeptisk omkring priselasticiteten i forhold til medlemskontingentet. Gennem min uddannelse og mit arbejde har jeg udviklet et naturvidenskabeligt verdensbillede, hvor observationer og meninger skal kunne verificeres og underbygges. Det er godt med visioner, men hvordan kan de implementeres, og hvordan ser successen ud? Det verdensbillede vil jeg tage med ind i styrelsesarbejdet.

Kaj: Jeg synes, det er vigtigt, at vi får nogle repræsentanter ind fra Jylland. Jeg har også lyst til at se, hvordan organisationen virker indefra. Det håber jeg at få mulighed for.

Hvad er dine ambitioner for arbejdet?

Arne: Jeg vil gerne have flere ’unge’ med. Det gælder i hele organisationen, lige fra medlemmerne til de frivillige kræfter i organisationsarbejdet. Vi skal også udvikle og styrke frivillighedsarbejdet, blandt andet ved at rekruttere flere turledere og udbyde nye kurser til medlemmerne. Jeg ønsker også at sætte spot på landsstyrelsen og afdelingens opgaver.

Jan-Ewald: Jeg vil altid have fokus på det, der bærer Dansk Vandrelaug, nemlig medlemmerne. Jeg vil samtidig gerne være med til at sikre, at organisationen og økonomien har den rigtige retning. Det er derfor, jeg sidder i styrelsen for anden gang.

Johan: Jeg mener, at man skal holde sig for øje, at Styrelsens opgave er at arbejde for at opfylde medlemmernes ønsker og behov. Jeg vil personligt gerne arbejde for, dels at få flere vandremuligheder og kvalitetsstier til medlemmerne, dels den sociale funktion, som vandreturene har, og som jeg anser for at være Dansk Vandrelaugs DNA. Derfor er jeg også startet som turleder.

Jens: Min ambition er, at medlemmerne får flere gode naturoplevelser med fri adgang til stier, skove og nationalparker. For mig er det vigtigt, at vi befrier bæredygtighed fra ønsketænkning, så det bliver en del af organisationens strategi.

Kaj: Min ambition er i første omgang at komme til at snuse til, hvad det hele drejer sig om. Så må jeg se, om jeg kan sætte mit præg i organisationen.

Hvad har corona-pandemien betydet for dit vandrefællesskab i DVL?

Arne: Det har desværre betydet, at der har været afholdt meget få turarrangementer. Det har kun bestyrket mig i glæden ved at vandre sammen med andre.

Jan-Ewald: Vandreturene har været meget begrænsede i perioder, til næsten ikke-eksisterende. Vi har brugt Teams og Skype ligesom alle andre. Mange af os i Dansk Vandrelaug er desværre i den sårbare gruppe, og det er vi egentlig stadigvæk, selvom vi er vaccineret to gange. Det er dér, vores udfordring ligger.

Johan: Corona har været en kæmpemæssig udfordring for os, men set i bakspejlet tror jeg, at Dansk Vandrelaug er landet rimelig godt, taget alle forbud, påbud og anbefalinger i betragtning. Det gælder også skiftende forsamlingsforbud og restriktioner i øvrigt.

Jens: Corona har desværre betydet en masse aflyste ture og meget lidt fællesskab.

Kaj: Corona har betydet, at vi har været lukket helt ned i trekvart år. Så kom restriktionerne, hvor vi måtte gå 5 eller 10 personer ad gangen. Normalt er vi omkring 60. Vi er meget spændte på, om det sker igen, men vi følger myndighedernes retningslinjer. Jeg er turleder for seniorer op til midten af 80’erne, så de er jo i den sårbare gruppe.

Mener du, at fællesskabet i DVL er vigtigt? Og hvorfor?

Arne: Det at være fælles om at vandre og møde både kendte og nye deltagere er motiverende for at ’komme afsted’. Når vi vandrer, skaber vi nye relationer og får nye perspektiver på livet. Vi taler sammen, og vi kan dele meninger og værdier, som måske bliver udfordret. Har man haft det svært i livet på grund af ensomhed, skilsmisse eller sygdom, kan vandrefællesskabet være med til at give fornyet energi og styrke i hverdagen.

Jan-Ewald: Jeg arbejder meget på, at Dansk Vandrelaug inkluderer – og ikke det modsatte. Jeg prioriterer det at bevæge sig og komme ud at gå i en fornuftig udstrækning. Det er godt for den almindelige folkesundhed.

Johan: Det korte svar er JA! Jeg synes, at fællesskab er en væsentlig del af selve det DNA, som Dansk Vandrelaug er bygget af. Det er selvfølgelig helt okay at vandre alene, men netop det sociale og fællesskabet er et område, hvor vi skiller os ud – på en meget positiv måde.

Jens: Dansk Vandrelaug er i konkurrence med en masse andre tilbud. Derfor skal det sociale aspekt, som vandreturene skaber, binde foreningen sammen. Det er et stort problem, at vi mister medlemmer hvert år. Vi skal derfor grave ned i, hvorfor det sker, så vi kan se, hvad vi kan gøre for at bevare flere af vores eksisterende medlemmer.

Kaj: Fællesskabet er meget vigtigt. Jeg plejer at sige, at halvdelen er motion og det at komme ud i naturen, og den anden halvdel er det sociale samvær. Vi har mange enlige medlemmer, som får socialt samvær, og det, synes jeg, er uundværligt. Det kan vi f.eks. se på vores medlemsaftener, hvor der deltager mellem 50 og 60 hver gang. I Herning-Ikast-afdelingen er vi begyndt med lunteture i let terræn for dem, som ikke kan holde til at gå 10-12 kilometer. Vi er så heldige, at medlemmerne skiftes til at lave ture en til to gange hvert forår og efterår, og de mødes 15-20 stykker hver gang. Det viser bare, at vi har brug for medlemmer, som kan skabe et fællesskab for dem, der ikke kan holde til at gå så langt.


Den øvrige styrelse består af følgende:

Landsformand: Steen Kobberø-Hansen, Lyngby Afd. Liva Clausen, Kolding Afd. Kenni Kofod, Roskilde Afd. Allan Christensen, Roskilde Afd.