Landsmøde 2023 

Dansk Vandrelaug afholder landsmøde lørdag den 4. november i Mødecenter Fabrikken, Odense.

Landsmødedeltagerne i Mødecenter Fabrikken. Foto Camilla Dam

Fra landsmødet i Mødecenter Fabrikken 2022. Foto Camilla Dam

 Fristen for at stille forslag til behandling på landsmødet er den 15. september. Alle (stemmeberettigede) medlemmer kan indsende forslag til dvl@dvl.dk inden denne frist. 

Afdelingsbestyrelserne kan inden for samme frist opstille kandidater til Styrelsen, hvor der i år også skal vælges ny landsformand.   

Omfattende lovændringer  

På landsmødet vil der blive fremsat forslag til lovændringer af Styrelsen, som kan læses her (Kræver login). Læs også om bevæggrundene bag den ny organisationsplan.    

Deltag som gæst ved landsmødet  

Der er et antal gæstepladser på landsmødet, og Styrelsen vil varmt opfordre interesserede medlemmer til at deltage, så vi får et endnu bredere perspektiv på arbejdet med at forme Dansk Vandrelaugs fremtid. Tilmeld dig for at deltage i debatten og se, hvad der rører sig i din forening. Vær med til at præge din forening helt tæt på. 

Prisen er 414,00 kr. inkl. frokost m.v.  

Er du interesseret i at opleve, hvordan landsmødet forløber, kan du tilmelde dig på mail dvl@dvl.dk eller telefon 3312 1165 senest den 26. oktober.