Mens vi venter

Mens vi venter på de officielle udmeldinger, er vi i gang med forberedelser af åbning af DVLs aktiviteter og vandreture.

Vi forventer, at der på et tidspunkt efter 10. maj langsomt og kontrolleret vil blive åbnet for forsamlinger på mere end 10 personer. Når det sker, vil turene igen blive genoptaget – men udelukkende som tilmeldingsture.

Vi er pt. i gang med at sætte et tilmeldingssystem op på hjemmesiden på den enkelte tur. Dette tilmeldingssystem vil blive aktiveret, når vi en gang sætter gang i turene igen.

Først når forsamlingsforbuddet er hævet til et tal, der er noget højere end normaltallet på vores ture, vil kravet til tilmeldinger blive fjernet. Og hvornår det sker, ved vi ikke i skrivende stund.

I VandreLiv nr. 3 er der i maj og juni mange ture, som ikke står som tilmeldingsture. Vi ved endnu ikke, om de bliver aktiveret. Men hvis de gør, vil de blive aktiveret som tilmeldingsture via hjemmesiden.

Når myndighederne melder noget ud omkring 10. maj, vil styrelsen holde møde snarest efter og beslutte, hvad der skal ske. Under alle omstændigheder vil turene åbne synkront og samtidigt over hele landet.

Venlig hilsen
Steen