GDPR

Indtil videre har vi dette indlæg fra formandsmødet i Maj 2018 som vejledning om håndtering af persondata.

Spørgsmål om persondataforordningen kan stilles til sekretariatslederen via dvl@dvl.dk