Stier og ruter i naturen skal binde landet sammen

Så kom den længe ventede rapport fra Friluftsrådet med 10 anbefalinger omkring fremtidens stier og ruter.

Friluftsrådets telt på Naturmødet

Den længe ventede rapport om fremtidens stier og ruter peger bl.a. på, at vi i højere grad end tidligere anvender naturen som led i motion og sport, derfor et øget forbrug af stier og ruter og ligeledes et øget behov for nye af slagsen.

Af resumeet fremgår også:

– Samtidig formidles stier og ruter på myriader af andre måder via trykt materiale, apps og hjemmesider, som en vifte af forskellige aktører står bag.

– Billedet er ikke bare diverst. Det er også i nogen grad diffust og bærer præg af manglende koordinering, lyder det i Friluftsrådets rapport.

Rapporten kommer med 10 anbefalinger til fremtidens stier og ruter:

1. Skab en samlet, velfungerende national formidlingsplatform for stier, ruter og andre friluftsmuligheder

2. Udvikl fælles, nationale standarder for forskellige typer af stier og ruter

3. Kobl etablering af af nye stier og ruter på større landskabsprojekter

4. Afprøv nye typer af stier og ruter

5. Etabler støttefaciliteter, som flere brugergrupper har glæde af

6. Gør det lettere at få råd og vejledning om etablering, drift og forvaltning af stier og ruter

7. Prioriter støtte til nye sti- og ruteprojekter, der udvikler nye samarbejds- og finansieringsmodeller

8. Undersøg samfundsværdien af danske stier og ruter

9. Undersøg, hvordan der skabes plads til mange typer af brugere på stier og ruter gennem enten sameksistens- eller seperationsløsninger

10. Styrke den nationale koordinering og organisering

Læs rapporten hér (pdf)

Rapporten bliver fremlagt på Naturmødet.

Rapporten blev fremlagt på Naturmødet i Hirtshals d. 23. maj 2019 af Friluftsrådet og 5 af organisationerne under Friluftsrådet, herunder DVL.

Og mange lytter interesseret med.

Læs også her, hvor bl.a. DVLs landsformand udtaler sig.