Tag på vandretur i Danmarks største marskområde

I Tøndermarsken møder du et helt særligt landskab, som er formet af menneskers liv med og mod vandet. Her kan du prøve kræfter med 54 km vandring i et levende kulturlandskab, der rummer et enestående fugleliv med områder af særlig international værdi. Dele af området er nationalpark og UNESCO Verdensarv.

Marskstien. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Marskstien. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Af Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Det sydvestlige hjørne af Danmark er udpræget fladt. De udstrakte vidder giver gode muligheder for at føle sig lille som menneske. Helt lille, i den uendeligt store natur. På Marskstien oplever man for alvor, hvordan et pandekagefladt landskab kan byde på storslåede og forblæste naturoplevelser. 

Landskabets flade karakter betyder, at man kan se enormt langt. Det vil sige, at man kan se sit mål et godt stykke tid, før man faktisk når frem. Det er en mental udfordring, som gør Marskstien til noget helt specielt – også for den garvede vandrer. 

Lange og korte rundstrækninger 

Vandreruten er 54 kilometer og forløber i en rundstrækning, så man kan slutte, hvor man starter. Der findes også otte kortere distancer på mellem 2,7 kilometer og op til 12 kilometer. Stisløjferne gør det muligt at vælge kortere distancer alt efter niveau og kilometer-tørst. De er ligeledes rundture, der begynder og slutter samme sted. 

Tøndermarsken.dk findes der kortmateriale, der viser Marskstien og stisløjferne. Det gratis vandrekort kan også hentes i papirform på turistkontoret i Tønder. Hele Marskstien er markeret med blå skilte, der viser et menneske og en fugleflok. Stisløjferne er markeret med blå skilte og pile i forskellige farver afhængig af deres længde: Grøn, blå, rød og sort, hvor grøn er den korteste og sort er den længste distance.     

Ruten går gennem byer som Tønder, Møgeltønder, Rudbøl og Højer og forbi seværdigheder som Schackenborg Slot, Højer Mølle og Kristkirken i Tønder. Med etableringen af Marskstien blev det for alvor muligt for besøgende at finde nemt rundt i det store område og komme ud i hjørner, der før virkede utilgængelige. Stadig i respekt for det rige fugleliv, der er et af Tøndermarskens kendetegn. 

Store ambitioner bag 

Marskstien er resultatet af bredt samarbejde og en del af Tøndermarsk Initiativet, der helt overordnet startede som et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune. Flere fonde er kommet til, men Marskstien er i høj grad forankret lokalt. 

Målet var ambitiøst fra start – Marskstien skulle opnå en certificering som europæisk kvalitetsvandrevej: Leading Quality Trail, Best of Europe. De strenge krav blev tænkt ind i rute og oplevelser fra start.      

Snoren blev klippet til en testversion af stien i 2018, og den blev flittigt taget i brug. Alle, som ønskede at bidrage til forbedringer af ruten, fik mulighed for at sende ideer og ønsker via en app udviklet specielt til formålet, via Facebook og mails. På den måde kunne ruten tilrettelægges ud fra eksperternes ønsker – nemlig de vandrere som allerede benyttede stien. 

Den endelige version blev indviet i 2019. Mange af de lokale har dog arbejdet videre, for flere af stilagsmedlemmerne er blevet uddannet i at certificere ud fra Leading Quality Trails regler og krav. Og den 19. august 2021 blev Marskstien officielt certificeret som en Leading Quality Trail, Best of Europe. 

Kig op og mærk verden 

Hverdagen i Tøndermarsken er det, der gør området helt unikt. Vejret gør oplevelsen af marsken og vandrestien, der slynger sig gennem det 2500 hektar store marskområde, forskellig fra dag til dag. Som de lokale siger: 

Vores vigtigste seværdighed er himlen.

På en vandretur gennem det flade landskab, langs de mange kanaler med får til alle sider og gæs i luften, ved man, hvad de lokale mener. Her er stille, her er højt til himlen, her er plads til at mærke sig selv og naturen – og som oftest en god vestenvind i ansigtet. 

Du kan finde mere information og inspiration om Tøndermarsken og om Marskstien på Toendermarsken.dk og følge Tøndermarsken på Facebook og Instagram. 

Du kan også læse om kvalitetsvandrevejene generelt på dvl.dk/kvalitetsvandreveje.