DVL anbefaler Sydsjælland

Sydsjælland byder på megen dejlig natur og spændende vandreruter med masser af historie og strækker sig fra Klintebys skrænter i vest rundt om Vordingborg til Magleby Skov i øst. 

Skovtårnet i Denderup Vænge. Foto Karen Schmolke

Skovtårnet i Denderup Vænge. Foto Karen Schmolke

På stioversigten finder du et væld af gode vandrestier også i Storstrøms område. I Sydsjælland har vi flere lange stisystemer, bl.a. Sydsjællandsleden, Trampestien på Stevns, Lagunestien og Fjord til Fjord Naturstien.

Her vil vi vise et lille udpluk af de helt specielle steder, som især er elsket af vores vandrere. På dvl.dk/storstroem under Vores område og Turledernes favoritter finder du kort, ruteforslag og andre forslag.

Denderup Vænge

Et af vandrernes absolutte yndlingssteder med den spændende og dybe kløft langs Brødebækken og Skovtårnet. Der er 3 forskellige parkerings-muligheder i Denderup Vænge.

Brødebækken har sit udspring i Sparresholm Plateauet. Der foretages ingen form for naturpleje. Det er derfor en oplevelse at følge bækken, som man kan gå på begge sider af.

Stien passerer også tæt forbi Camp Adventures meget besøgte Skovtårnet. Fra toppen af tårnet har man en fantastisk udsigt ud over hele Sydsjælland. Bemærk, at det ikke er tilladt at færdes på Camp Adventures boardwalks uden at have købt billet til Skovtårnet.

Se turforslag på 6 og 11 km på dvl.dk/storstrøm

Kulsbjerg

En naturperle med en storslået udsigt fra toppen af det 107 meter høje Store Kulsbjerg. Det er et militært øvelsesområde øst for Vordingborg med adgang for offentligheden, når der ikke er øvelse. Vi må færdes til fods på faste veje og stier samt tydelige kørespor.

Den letteste adgang til Kulsbjerg er via hovedporten for enden af Kulsbjergvej i Stensved.

Her er dejligt på alle tider af året. Om foråret blomstrer mirabeller og hvidtjørn, og om sommeren farver blomstrende lupiner landskabet lilla, og man kan høre nattergalen selv midt om dagen.

Se turforslag på 8 og 13 km på dvl.dk/storstrøm

Avnø

Nordvest for Vordingborg finder du et af Sjællands smukkeste steder til at opleve vadefugle, gæs, ænder og rovfugle.

Avnø består mest af eng og strandeng, men også overdrev og lidt skov. Naturstyrelsens folder om Avnø viser tre korte markerede stier, som fører rundt i området fra Avnø Naturskole. Hvis man tager alle tre ruter, får man en dejlig tur på i alt 10 km.

Fra Naturcentret, oprindeligt en flyvestation med kontroltårn, kan man med kikkerten i tårnet se sælerne på stenene i fjorden.

På strandengene kan man en sommeraften høre ‘fløjtetudsen’ eller opleve den sjældne vadefugl klyden, som yngler på en lille ø i Klydesø, der er gravet for at beskytte den mod ræven. Man ser også store flokke af trækfugle, som mellemlander på Avnø på deres halvårlige træk.

Mest populær er nok den store bestand af spættet sæl. Om vinteren ved højvande og koldt vejr ses måske kun en enkelt banan (sæl) på de store sten, mens man om sommeren med lav vandstand kan tælle helt op til 150 sæler på stenene.

Knudshoved Odde

En 15 km lang halvø i Smålandsfarvandet nordvest for Vordingborg. Odden er delt i to ved Draget (en sandodde, som kan være overskyllet ved højvande). Den yderste spids er selve Knudshoved, og den inderste del med Knudsskov er Knudshoved Odde.

Knudskov Odde udgøres af skov, Knudsskov, og opdyrkede områder med levende hegn. Det dyrkede område er nu ved at blive omdannet til urørt natur med midler fra EU’s LIFE pulje.  Ved Draget skifter landskabet karakter. En mindre egeskov med gamle flotte træer tættest på Draget, mens størstedelen af Knudshoved udgøres store overdrevs- og strandengsområder, som aldrig har været dyrket. Det er et fredet område med mange udgravede vandhuller til klokkefrøer, og der er udsat flokke af Galloway kvæg til afgræsning. Selve spidsen kaldet ”hovedet ”med et geodætisk målepunkt rejser sig 10 m med en flot udsigt hele vejen rundt.

Turen ud til spidsen og tilbage er på ca. 19 km fra den østligste parkeringsplads. (Parkeringsafgift 20 kr.)  På hverdage kan man køre frem gennem skoven til en p-plads ved Knudsskovgård, hvorfra turen til spidsen og retur er 15 km.

Tag med DVL Storstrøm på vandretur – se de kommende ture her

Øerne

Lolland-Falster og Møn

Lige fra Møns høje hvide klinter i øst til Nakskov Fjord med albuen i vest og Gedser i syd byder øerne på rigtig meget spændende natur og historie.

Her har vi valgt at præsentere nogle af de steder, vi selv ynder at vandre, og vi opfordrer læserne til at søge yderligere oplysninger enten på dvl.dk/storstrøm, i appen ’Naturlandet Lolland-Falster’ eller på lokationernes egne hjemmesider.

Nyord nord for Møn

Den lille ø i Bøgestrømmen er forbundet med Møn via en lille dæmning/bro fra Ulvshale. I byen på Nyord må man ikke som besøgende køre i bil, men der er en god p-plads lige uden for byen. Der er gode afmærkede vandrestier rundt på øen. Særlige seværdigheder er Lodshuset – et lille udkigshus, hvor de stedlige lodser holdt øje med skibstrafikken og tog ud til skibene for at hjælpe dem sikkert gennem Bøgestrømmen, også øens lille 8-kantede kirke er et besøg værd. Se mere på nyord.nu.

Besøg også Møns Klint, Stege by og Bogø, eller gå hele eller en del af Camønoen.

Hannenov Skov på Falster

Falsters Statsskov-distrikt er et levn fra dengang hele Falster var Krongods. Distriktet udgøres i dag af Hannenov Skov, som ligger nærmest midt på Falster. Skoven ejes og drives af Naturstyrelsen og er altid åben. Den rummer en del fortidsminder, som for eksempel Virket voldene, en del af et middelalderligt forsvarsværk mod Venderne. Rundt omkring i skoven findes også rester af gravhøje fra såvel stenalder som bronzealder. Områdets største perle er dog Borremosen, som er et gammelt moseområde, hvor der er nogle meget smukke og livgivende søer. I skoven findes mange afmærkede vandreruter, men også en del ridestier.

Besøg også Bøtøskoven, Corselitze Skov, Bavnehøj Fritidsområde og Stubbekøbing

Saksfjed Inddæmning på Lolland

På Lollands sydkyst findes den smalle lange landtange Hyldekrog, som sammen med det inddæmmede område Saksfjed udgør et stort fredet natur- og fuglebeskyttelsesområde. Her holder et af Danmarks mest kendte ørnepar til, idet reden kan følges online på dof.dk/oplev-fuglene/ornetv.

Området plejes af vilde heste, græssende kreaturer og får. En del af området er spærret for adgang i fuglenes yngleperiode.

Besøg også Frejlev Skov, Fuglsang, Maribosøerne, Nakskov Fjord og Dodekalitten 

Find mange flere anbefalinger hos DVL Storstrøm

Se også oversigten over De bedste vandrestier i Region Sjælland og De bedste vandrestier i Region Hovedstaden

– Danmarks Bedste Stioversigt –