”Du behøver ikke at flytte dig til den anden ende af verden for store oplevelser”

For Niels har hans korte medlemskab i Dansk Vandrelaug handlet om langt mere end at gå ture med fællesskabet. Han er med i arbejdsgruppen for et pilotprojekt, der skal bane vejen for at binde Danmark sammen i et netværk af cykel- og vandrestier.

Bornholm er med i knudepunktprojektets pilotfase. Foto Rie Lambæk Mikkelsen

Bornholm er med i knudepunktprojektets pilotfase. Foto Rie Lambæk Mikkelsen

Af Kristine Buske

Niels Halm er en mand med mange jern i ilden. Så da han i 2020 fik lidt mere fritid og læste om Dansk Vandrelaug, ringede han direkte til hovedkontoret på Kultorvet og spurgte, om de kunne

Niels Halm. Foto privat
Niels Halm. Foto privat

bruge en ekstra hånd i foreningen. Han har blandt andet været projektleder på en række natur- og kulturprojekter flere steder i Danmark, har været med til at initiere at Nakskov Fjord blev naturpark og har arbejdet med rekreative naturprojekter på Færøerne.

Da landsformand Steen Kobberø-Hansen tog et kig på Niels’ CV, så han også en oplagt kandidat til koordinationsgruppen i ”Fremtidens rekreative netværk”. Et knudepunktsprojekt, der skal udvikle og teste nye måder at binde den danske infrastruktur for vandrere og cyklister sammen.

– Interessen for både at cykle og vandre er eksploderet det seneste år. Desværre flokkes mange om de samme populære stier, som vi for eksempel har set med Egtvedpigens Fodspor, der måtte lukke ned en periode på grund af for meget mennesketrafik. Men der er jo et hav af vandreruter i hele Danmark, og det håber jeg, vi kan sætte fokus på med det her projekt, fortæller Niels.

Det skal være nemmere at vandre i Danmark

Knudepunktsprojektet er et 3-årigt pilotprojekt og første skridt på vejen mod et landsdækkende og lettilgængeligt netværk af cykel- og vandrestier med inspiration fra Tyskland og Holland. Projektet er et samarbejde mellem Dansk Cykelturisme, Dansk Vandrelaug, Dansk Kyst- og Naturturisme og kommunerne på Bornholm, i Vordingborg-Næstved og Vejle-Billund. De tre områder har alle høj rekreativ værdi og er derfor udvalgt til testfasen.

Koordinationsgruppen har netop færdiggjort den afsøgende fase, hvor der er indsamlet viden fra de fem kommuner og de tilhørende turistorganisationer for at registrere de enkelte stier og gøre dem tilgængelige på kort. Nu er næste skridt at skrive projektet sammen.

– Formålet er at udvikle principper og modeller, som kan bruges til at udrulle et landsdækkende rekreativt netværk. Men vi skal også teste forskellige måder at formidle om stierne og den omliggende natur både digitalt og analogt. Størstedelen af stierne eksisterer i forvejen, men der er ikke mange, der kender til dem, siger Niels og kommer med Amarminoen som eksempel. Den har altid været der, men først da den blev afmærket og markedsført som turistattraktionen Amarminoen, begyndte folk at flokkes dertil.

– Den slags historier har store fordele for lokalturismen. For når først folk begynder at bruge stierne, bliver de længere i et område og bruger mulighederne omkring. Derfor er formidlingen afgørende for, at knudepunktprojektet kan blive landsdækkende.

Klik på grafikkerne herunder for at se og læse detaljerne:

Forskellighed bliver en styrke

Selvom Dansk Vandrelaug og Dansk Cykelturisme i det daglige arbejder med hver deres agenda, ser Niels mange fordele ved, at de to foreninger samarbejder om knudepunktsprojektet.

– Alt i alt handler det jo om at bevæge sig mere rundt i Danmark, og det er i vores fælles interesse. Men nogle gange kan man også opleve konflikter mellem vandrere og cyklister. Med det her projekt sætter vi fokus på at arbejde bedre sammen og tage hensyn til hinanden i stedet for at modarbejde hinanden. Vi skaber en værdifuld synergi og gør forskelligheden til en styrke, siger Niels, der samtidig er optaget af at vise forskellene, og hvad netop vandring har at byde på.

– Når du går, får du mange flere oplevelser. Du ser, hører og mærker mere og får pludselig øjnene op for noget, du ellers ikke ville observere. På den måde kommer du endnu tættere på det lokalområde, du bevæger dig i.

Brænder for den langsomme turisme

Knudepunktsprojektet er for Niels summen af det, han både personligt og arbejdsmæssigt har været drevet af de seneste år. Nemlig Slow Tourism. Det handler helt enkelt om at bevæge sig langsomt rundt og på den måde opleve mere.

– Jeg har rejst meget i mit liv. Men gennem mit arbejde i den danske turistbranche og mine mange cykel- og vandreture i fritiden er jeg blevet optaget af, at man ikke behøver at flytte til den anden ende af verden for at få store naturoplevelser. De står og venter lige uden for din dør. Det vil jeg gerne give videre. Og jeg tror netop også tiden er den rette til det, fordi danskerne er blevet mere åbne over for at opleve deres eget land under corona-krisen, siger Niels, der også mener, at det store fokus på bæredygtighed i dag gør Slow Tourism – og ikke mindst knudepunktsprojektet – endnu mere væsentligt.

– Ved at sætte fokus på vandring og cykling promoverer vi også Danmark som et bæredygtigt turistland. Det bedste vil jo være, hvis vi både kan tiltrække turister fra vores nabolande og få flere danskere til at holde ferie derhjemme, siger Niels.

Har fællesturene til gode

Indtil videre er Niels’ medlemskab i DVL primært gået med knudepunktsprojektet, som er en del af foreningens stiudvalgs arbejde. De fleste ture i 2020 og starten af 2021 har været aflyst, så Niels har i stedet benyttet sig af udbuddet af ture, han kunne gå på egen hånd.

– Jeg glæder mig til at komme med på turene sammen med de andre i DVL København og mærke fællesskabet i foreningen, siger han.

Udover sin interesse for natur er Niels også meget optaget af kultur. Særlig kunst. Han hjælper en række kendte kunstnere med at formidle deres værker. Derudover er han politisk aktiv og finder hele tiden nye projekter at deltage i. Så selvom han på papiret er efterlønner, så har den 69-årige Niels Halm fortsat et aktivt arbejdsliv.

– Jeg fortsætter, så længe jeg kan.


Et rekreativt netværk af stier

”Fremtidens rekreative netværk” – eller knudepunktsprojektet – er landsdækkende. Det skal løfte den rekreative infrastruktur i Danmark.

Regeringen har afsat 20 mio. kr. til det, og Friluftsrådet har bidraget med et tilskud på 5 mio. kr.

Projektet er i øjeblikket i pilotfasen, hvor områderne Bornholm, Vordingborg-Næstved og Vejle-Billund bliver testkommuner. Her arbejder man på at finde, afmærke og sammenkoble stier, som gør det nemmere at cykle og vandre.

Der bliver også arbejdet med formidling af sti-netværket både analogt og digitalt. Formålet er at samle viden til fremadrettet at oprette et landsdækkende netværk af cykel- og vandrestier.

Se mere på knudepunkter.dk