Vil du have indflydelse på friluftslivet i dit lokalområde?

Hvis du har lyst til at udvikle og forbedre mulighederne for friluftslivet i dit lokale område, kan du blive en aktiv del af dit lokale friluftsråd.

På toppen af “Klimperne”med DVL Foto Merete Christensen

På toppen af “Klimperne”med DVL. Foto Merete Christensen

Friluftsrådet er overgået til en ny lokal struktur, der gør det lettere og mere fleksibelt at være med i det lokale arbejde.

Udover traditionelt bestyrelsesarbejde er det nu muligt at deltage i ad hoc temagrupper, der løber over kortere eller længere perioder, hvor man arbejder med et særligt emne eller sag, der har jeres interesse.

Temagrupperne kan oprettes af bestyrelsen eller på initiativ fra jer, hvis der er et område, I gerne vil arbejde med under Friluftsrådets paraply.

Du kan læse meget mere om arbejdet i vores velkomsthæfte her.

Det får du/din forening ud af at være med

De lokale friluftsråd samler kræfterne om det, som optager din lokalforening og andre friluftsinteresserede i lokalområdet. Som aktiv i de lokale friluftsråd får du og din forening muligheder for:

  • at sætte jeres friluftsinteresse på den kommunale dagsorden
  • at arbejde for at flere får glæde af friluftslivet
  • at blive en del af et lokalt netværk med større politisk gennemslagskraft. De lokale friluftsråd er bl.a. repræsenteret i de grønne råd i kommunerne.
  • at blive en del af et socialt fællesskab, der har det sjovt sammen

Deltag i kommende årsmøde

Det er let for dig/din forening at blive aktive i jeres lokale friluftsråd, og du kan allerede nu melde dig som medlem via Friluftsrådets hjemmeside, men du/din forening kan også bare møde op til årsmødet i jeres lokale friluftsråd.

Årsmøderne afholdes i løbet af foråret, og det er helt uforpligtende at møde op for at høre mere om, hvad der rører sig i dit lokale friluftsråd. Dog skal du, af hensyn til forplejning, tilmelde dig arrangementet.

Du kan se datoer og yderligere information om årsmøderne her. Selve invitationen til de enkle årsmøder vil blive lagt op, når vi nærmere os datoen.

Af Friluftsrådet


Læs mere om det at være aktiv i dit lokale friluftsråd

Se, hvordan vi ellers arbejder sammen med Friluftsrådet