Adgang til naturen forsvinder med hjemmelavede skilte

Friluftsrådet har sammen med forskere på Københavns Universitet undersøgt, hvordan vores adgang til naturen bliver mere og mere begrænset til gamle stier og markveje.

Et elektrisk hegn i Mols Bjerge er ingen hindring. Foto Helle Mortensen.

Et elektrisk hegn i Mols Bjerge er ingen hindring. Foto Helle Mortensen.

Det er både en hullet lovgivning, og jordejernes egenrådighed i forhold til skilte og fysiske forhindringer, som står i vejen for en god vandretur, skriver friluftsraadet.dk.

– Det er noget af en øjenåbner at få tal på de barrierer, folk møder i naturen. Der er tydeligvis nogle udfordringer, vi skal arbejde videre med, så det bliver nemmere at komme ud i naturen.

– En ting er, hvis man ikke kan komme ud i naturen på grund af afspærringer, men det er urimeligt, at ofte hjemmelavede forbudsskilte skaber tvivl og usikkerhed, siger Niels-Christian Levin Hansen, der er formand i Friluftsrådet.

Lodsejere tager loven i egen hånd

En aktindsigt i kommunernes behandling af sager om nedlæggelse af veje og stier i det åbne land efter Naturbeskyttelseslovens §26 A viser bl.a., at kommunerne fra borgere har modtaget hele 470 klager over nedlagte veje og stier, der aldrig er blevet anmeldt til den pågældende kommune, inden de er blevet sløjfet.

Ifølge undersøgelsen har kommunerne modtaget 420 rettidige anmeldelser fra lodsejere. Og der er 110 eksempler på, at en vej eller sti er blevet flyttet, hvilket ifølge Friluftsrådet er tegn på, at det er muligt at finde en løsning, som både lodsejerne og offentligheden kan være tilfredse med.

LÆS OGSÅ Stier og ruter i naturen skal binde landet sammen

Frist ingen hindring

Efter at en lodsejer har anmeldt en nedlæggelse af en markvej eller sti, har kommunen fire uger til at behandle anmeldelsen. Hvis ikke kommunen reagerer inden for de fire uger, er lodsejeren i sin fulde ret til at nedlægge passagen.

Kolding Afdeling har her på dvl.dk ligeledes gjort opmærksom på problemet, der også handler om generel travlhed på sagsbehandlingskontoret.

Reglerne bør ændres

Set fra Dansk Vandrelaugs synspunkt, bør reglerne for, hvordan markveje og stier afvikles, laves om.

– Det bør offentliggøres, når en lodsejer har ansøgt om at lukke eller ændre en sti eller markvej, så vi, der benytter dem, får en chance for at protestere og argumentere imod lukningen.

– Med en offentlig høring ville vi få en chance for at påvirke sagerne. Som det er nu, er stierne pludselig væk, når vi er på tur, selvom de eksisterer på kortet, siger Ole Bertelsen, medlem af DVL’s adgangsgruppe.

Det kan du selv gøre

Møder du et skilt med adgangsforbud et sted, hvor det ser forkert ud, skal du i første omgang respektere det. Men du kan spørge kommunen, der er myndigheden, om skiltet er lovligt.

Husk, ”Privat vej” betyder ikke adgang forbudt.

Læs om adgangsreglerne i naturen på oplevmere.nu.

Friluftsrådet har samlet alt, hvad de har skrevet om adgang til natur her.

Af Camilla Dam