Naturguide Grønland

Enhver, der ønsker sig til Grønland eller bare interesserer sig for den grønlandske natur, bør anskaffe denne bog. Den er ualmindelig velskrevet, tæt pakket med information og smukt illustreret med flotte fotos og gode kort. 

Fjord i Grønland. Foto Camilla Dam

Fjord i Grønland. Foto Camilla Dam

Af Leif Iversen 

Forfatteren Bo Normander har en lang karriere som naturforsker og har åbenlyst et indgående kendskab til den grønlandske natur. Han har endvidere sikret sig solidt fagligt input og kvalitetssikring fra en lang række eksperter. 

Introduktion 

Del I, de første 45 sider, giver en kort introduktion til Grønlands historie, nuværende forhold, erhverv og økonomi efterfulgt af et generelt overblik over Grønlands natur, dvs. geologi, klima samt dyreliv i havet og på land. Det er et rigtigt godt afsnit, som skaber en god ramme for de efterfølgende to dele med valg af rejse og naturbeskrivelse. Det er imponerende, så meget information forfatteren formår at videregive på relativt begrænset plads, og jeg har nu i geologiafsnittet bl.a. lært at Grønland engang for meget, meget længe siden lå syd for ækvator og senere omkring Middelhavet, hvorfor man også kan finde fossiler efter dinosaurer! Jeg lægger desuden mærke til, at forfatteren ikke kun er optaget af, hvordan de store kendte pattedyr udfordres af klimapåvirkningerne, men fx også beskriver, hvordan tusindvis af arter på havbunden lider under industrielt fiskeri. 

Rejseguide 

Del II på knap 90 sider er en rejseguide med afsnit om de forskellige rejsemål: Sydgrønland, Nuuk og Sydvestgrønland, Diskobugten, Østgrønland samt Nordvestgrønland. Hvert afsnit indledes med et overblik over området efterfulgt af korte beskrivelser af byerne/destinationerne med lidt historie, seværdigheder og praktisk information om rejsemuligheder, ophold og indkøb. Bogen opfordrer os til at tage ud på vandreruterne i de enkelte områder og giver korte, præcise beskrivelser med tilknyttede kort. For hvert afsnit er der også angivet kontakter til turguides, kajakudlejning, hvalsafari eller andet. Som læser og potentielt besøgende føler jeg mig godt rustet til at søge videre for at finde detaljeret information. Normander skriver faktuelt og konkret, men hans egen begejstring for den fantastiske natur skinner igennem på en særdeles sympatisk måde. Eksempelvis: ”Grønlands østkyst er eventyrlig, arktisk vildmark, hvor der er højt til himlen og langt mellem mennesker … et fantastisk mål for eventyrere og vandrere.” 

Artsbeskrivelser 

Del III handler om arter, som på godt 200 sider indeholder konkrete opslag om mere end 550 arter af dyr, planter og svampe. Ifølge bogen den mest omfattende dyre- og planteguide, der hidtil er lavet for Grønland. Her beskrives naturligvis landpattedyr, havpattedyr, fugle, fisk og planter, men vi kommer også godt rundt om insekter, edderkopper, krebsdyr, bløddyr, pighuder, karsporeplanter, tang, svampe, mosser, laver, bjergarter og mineraler! For hver enkelt art gives i meget faktuel form en generel beskrivelse efterfulgt af nogle ord om udbredelse (også illustreret i et lille kort), levevis og eventuelle forvekslingsmuligheder. Langt de fleste arter er illustreret med smukke billeder. 

Detaljer 

Afsluttende har bogen et kort afsnit med en række praktiske oplysninger, en lille dansk-grønlandsk parlør, og en liste over anbefalede vandreruter. Referencelisten er lang, ligeså listen med fotografer, der har bidraget, hvilket jeg opfatter som et udtryk for det særdeles omfattende arbejde, der ligger bag udgivelsen af denne bog. 

Som nævnt skriver Bo Normander i et klart og tydeligt sprog med masser af faktuel viden på relativt begrænset plads. Bogen er dermed ualmindelig velskrevet og velkomponeret – jeg får bare lyst til at læse videre. En enkelt anke er, at nogle af de fine kort er nedskaleret så meget for at passe til opslaget, at jeg ikke kan læse den tekst, der står med meget småt! Men så kan jeg heller ikke finde på andet at kritisere! 

Man kan fundere over, hvem bogen henvender sig til, for fjeldvandreren vil nok ikke bære på 370 sider (og 734 g), og feltbiologen har måske ikke brug for andet end opslagssiderne – og ingen af dem kommer nok hele Grønland rundt! Alligevel synes jeg, at den samlede bog med sin helhed har sin berettigelse bare ved at eksistere! Den giver mig et rigtig godt overblik og masser af viden, som jeg kan indsuge i min lænestol blot for interessens skyld eller for at blive inspireret til at planlægge den længe udsatte rejse til Grønland. Derefter vil den klart blive lagt øverst i rygsækken, når rejsen starter.  

Naturguide Grønland - boganmeldelseForfatter: Bo Normander
Titel: Naturguide Grønland
Omfang: 384 sider
Forlag: Gyldendal, 2022
Pris: 269,95 kr.