Stiudvalget har holdt det årlige møde

Stiudvalget mødtes d. 7. marts til det årlige møde, som varede 4 timer.

Stiudvalget mødes 1 gang om året, hvor udvalgsmedlemmerne drøfter aktuelle emner indenfor stier og ruter.

I år var arbejdet omkring kvalitetsstierne og kvalitetsvandrevejene et par af emnerne, ligesom vedligeholdelse af Fjernvandrevej E6 og Nordsjællandsruten også blev drøftet.

Derudover drøftede udvalget Hærvejen, Fremtidens rekreative Netværk samt deltagelse i Friluftsrådets tema grupper, der vedrører stier.

Dagsorden og referat kan ses her.